Medyan Sinirin Farklı Seviyelerden Ultrason ile İncelenmesi: Değerlendiriciler Arası Güvenilirlik Çalışması
PDF
Atıf
Paylaş
Talep
P: 44-48
Nisan 2024

Medyan Sinirin Farklı Seviyelerden Ultrason ile İncelenmesi: Değerlendiriciler Arası Güvenilirlik Çalışması

Turk J Osteoporos 2024;30(1):44-48
Bilgi mevcut değil.
Bilgi mevcut değil
Alındığı Tarih: 23.08.2023
Kabul Tarihi: 16.10.2023
Yayın Tarihi: 25.04.2024
PDF
Atıf
Paylaş
Talep

ÖZET

Amaç:

Bu çalışmada asemptomatik bireylerde ultrason (US) ile farklı seviyelerde değerlendirilen medyan sinirin değerlendiriciler arası güvenilirliğinin araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem:

Bu çalışma kesitsel bir çalışmadır. Bu çalışmaya 61 sağlıklı kontrol dahil edildi. Medyan sinirin karpal tünel girişindeki mediolateral ve ön-arka çapları ve kesit alanı ölçüldü. Karpal tünel çıkışında ve ön kol seviyesinde medyan sinirlerin kesit alanı ölçüldü. Düzleşme oranı, bilek-ön kol oranı ve bilek-ön kol farkı hesaplandı.

Bulgular:

Ölçümlerin gözlemciler arası karşılaştırılmasında sadece karpal tünel çıkış kesit alanında istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardı (p=0,048). Diğer ölçümler açısından gözlemciler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p>0,05). Medyan sinir ölçümlerinde; ön kol kesit alanı ve medyan sinirin şişme oranı dışında, gözlemciler arası güvenilirlik orta ile iyi düzeydeydi [sınıf içi korelasyon katsayısı (ICC) =0,54-0,81]. Medyan sinir ön kol kesit alanı için güvenilirlik, değerlendiriciler arası mükemmeldi (ICC =0,91). Ancak şişme oranı açısından, gözlemciler arası güvenirlik zayıftı (ICC =0,27).

Sonuç:

Bu çalışmada US’nin asemptomatik bireylerde medyan sinir boyutlarını ölçmek için güvenilir bir araç olduğu gösterilmiştir.

References

1
Wong SM, Griffith JF, Hui AC, Lo SK, Fu M, Wong KS. Carpal tunnel syndrome: diagnostic usefulness of sonography.Radiology 2004;232:93-9.
2
Cartwright MS, Hobson-Webb LD, Boon AJ, Alter KE, Hunt CH, Flores VH, et al. Evidence-based guideline: neuromuscular ultrasound for the diagnosis of carpal tunnel syndrome.Muscle Nerve 2012;46:287-93.
3
Witt JC, Hentz JG, Stevens JC. Carpal tunnel syndrome with normal nerve conduction studies.Muscle Nerve 2004;29:515-22.
4
Gonzalez-Suarez CB, Buenavente LD, Cua RCA, Fidel MBC, Cabrera JC, Regala CFG. Inter-rater and intra-rater reliability of sonographic median nerve and wrist measurements.J Med Ultrasound 2018;26:14-23.
5
Bueno-Gracia E, Malo-Urriés M, Ruiz-de-Escudero-Zapico A, Rodríguez-Marco S, Jiménez-Del-Barrio S, Shacklock M, et al. Reliability of measurement of the carpal tunnel and median nerve in asymptomatic subjects with ultrasound.Musculoskelet Sci Pract 2017;32:17-22.
6
El Miedany Y, El Gaafary M, Youssef S, Ahmed I, Nasr A. Ultrasound assessment of the median nerve: a biomarker that can help in setting a treat to target approach tailored for carpal tunnel syndrome patients.Springerplus 2015;4:13.
7
Ozsoy-Unubol T, Bahar-Ozdemir Y, Yagci I. Diagnosis and grading of carpal tunnel syndrome with quantitative ultrasound: Is it possible?.J Clin Neurosci 2020;75:25-9.
8
Fowler JR, Hirsch D, Kruse K. The reliability of ultrasound measurements of the median nerve at the carpal tunnel inlet.J Hand Surg Am 2015;40:1992-5.
9
Junck AD, Escobedo EM, Lipa BM, Cronan M, Anthonisen C, Poltavskiy E, et al. Reliability assessment of various sonographic techniques for evaluating carpal tunnel syndrome. J Ultrasound Med 2015;34:2077-88.
10
Gonzalez-Suarez CB, Fidel BC, Cabrera JTC, Dela Cruz FC, Gesmundo MVT, Regala CFG, et al. Diagnostic accuracy of ultrasound parameters in carpal tunnel syndrome: additional criteria for diagnosis.J Ultrasound Med 2019;38:3043-52.
11
Shrout PE, Fleiss JL. Intraclass correlations: uses in assessing rater reliability.Psychol Bull 1979;86:420-8.
12
Ziswiler HR, Reichenbach S, Vögelin E, Bachmann LM, Villiger PM, Jüni P. Diagnostic value of sonography in patients with suspected carpal tunnel syndrome: a prospective study.Arthritis Rheum 2005;52:304-11.
13
Koyuncuoglu HR, Kutluhan S, Yesildag A, Oyar O, Guler K, Ozden A. The value of ultrasonographic measurement in carpal tunnel syndrome in patients with negative electrodiagnostic tests.Eur J Radiol 2005;56:365-9.
14
Impink BG, Gagnon D, Collinger JL, Boninger ML. Repeatability of ultrasonographic median nerve measures.Muscle Nerve 2010;41:767-73.
15
Fu T, Cao M, Liu F, Zhu J, Ye D, Feng X, et al. Carpal tunnel syndrome assessment with ultrasonography: value of inlet-to-outlet median nerve area ratio in patients versus healthy volunteers.PLoS One 2015;10:e0116777.
16
Roll SC, Evans KD, Li X, Freimer M, Sommerich CM. Screening for carpal tunnel syndrome using sonography. J Ultrasound Med 2011;30:1657-67.
2024 ©️ Galenos Publishing House