Editörden

Editörden
 • Yeşim Kirazlı
Turk J Osteoporos 2024; 30: 0-0

Derleme

Gebe ve Emziren Kadınlarda Osteoporoz: Bir Güncelleme
 • Nidhi Mishra
 • Hina Masroor
 • Madhu Gupta
Turk J Osteoporos 2024; 30: 1-15 DOI: 10.4274/tod.galenos.2023.24392

Orijinal Araştırma

Postmenopozal Osteoporozu Olan Kadınlarda Kemik Mineral Yoğunluğu ile Antropometrik Ölçümler Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi
 • Ayşegül Yaman
 • Oya Özdemir
 • Şule Gök
 • Sevilay Karahan
 • Yeşim Gökçe Kutsal
Turk J Osteoporos 2024; 30: 16-21 DOI: 10.4274/tod.galenos.2023.54036
Ankilozan Spondilit Hastalarında Sistemik İmmün Enflamasyon İndeksi
 • Salim Mısırcı
 • Alev Alp
 • Lale Altan
 • Büşra Başar Yılmaz
Turk J Osteoporos 2024; 30: 22-29 DOI: 10.4274/tod.galenos.2023.14892
Postmenopozal Meme Kanseri Hastalarında Osteoporoz Farkındalığı ve Bilgi Düzeyleri
 • Songül Keskin Kavak
 • Lale Aktekin
 • Engin Eren Kavak
 • Burcu Sevingül
 • Merve Önoğul
Turk J Osteoporos 2024; 30: 30-36 DOI: 10.4274/tod.galenos.2023.69335
Ortopedistlerin ve Beyin Cerrahlarının Frajilite Kırıkları ve Fraktür Liyezon Servisleri Üzerine Farkındalıkları: Bir Anket Çalışması
 • Fulya Bakılan
 • Gizem Sarıçimen
 • Burcu Ortanca
 • Onur Armağan
Turk J Osteoporos 2024; 30: 37-43 DOI: 10.4274/tod.galenos.2023.23500
Medyan Sinirin Farklı Seviyelerden Ultrason ile İncelenmesi: Değerlendiriciler Arası Güvenilirlik Çalışması
 • Burak Tayyip Dede
 • Fatih Kılınç
 • Muhammed Oğuz
 • Fatih Bağcıer
 • Ebru Aytekin
Turk J Osteoporos 2024; 30: 44-48 DOI: 10.4274/tod.galenos.2023.30164
Kronik Bel Ağrılı Genç ve Yaşlı Hastaların Fonksiyonel Durum ve Depresyon Açısından Karşılaştırılması: Çok Merkezli Kesitsel Bir Araştırma
 • Yasemin Yumuşakhuylu
 • Afitap İçağasıoğlu
 • Naciye Füsun Toraman
 • Gülçin Kaymak Karataş
 • Ömer Kuru
 • Yeşim Kirazlı
 • Kazım Çapacı
 • Esma Eriman
 • Sema Haliloğlu
 • Ayşegül Ketenci
Turk J Osteoporos 2024; 30: 49-54 DOI: 10.4274/tod.galenos.2023.65902
Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerde Boyun Ağrısı Prevalansı ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi
 • İsmail Keskin
 • Ece Çınar
 • Ezgi Yıldız Güvercin
 • Musa Baklacı
 • Yeşim Kirazlı
Turk J Osteoporos 2024; 30: 55-63 DOI: 10.4274/tod.galenos.2024.04934

Olgu Sunumu

Alendronat İlişkili Poliartiküler Sinovit: Olgu Sunumu
 • Büşra Şirin
 • Fatma Nur Kesiktaş
Turk J Osteoporos 2024; 30: 64-67 DOI: 10.4274/tod.galenos.2023.75317

Editöre Mektup

Lomber Sempatik Ganglion Bloğu Sonrası Gelişen Osteoporotik Vertebra Kırığı Olgusu
 • Uğur Ertem
Turk J Osteoporos 2024; 30: 68-69 DOI: 10.4274/tod.galenos.2023.23281

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler