Olgu Sunumu

Spondiloepifizyal Displaziye Bagli Genç Yasta Gelisen Osteoartrit ve Osteoporoz: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu
 • Asylbek Kaparov
 • Hidayet Sari
 • Ülkü Akarirmak
 • Neval Bozok
Turk J Osteoporos 2009; 15: 0-0
Yaşlılıkta Görülen Destrüktif Osteoartrit: Olgu Sunumu
 • Canan Çelik
 • Asiye Mukaddes Erol
 • Şeniz Akçay Yalbuzdağ
 • Banu Karabulut
Turk J Osteoporos 2013; 19: 0-0 DOI: 10.4274/tod.2486
Femoroasetabular Sıkışma Sendromu: Olgu Sunumu
 • Özlem Demircioğlu
 • Berat Meryem Alkan
 • Fatma Fidan
 • Sinem Bozkurt
Turk J Osteoporos 2014; 20: 137-139 DOI: 10.4274/tod.51523

Orijinal Makale

Diz Osteoartritli Hastalarımızda Risk Faktörleri ve Osteoartrit-Osteoporoz İlişkisi
 • Nadide Torlak Koca
 • Vesile Sepici
 • Aliye Kapukıran Tosun
 • Gökhan Koca
Turk J Osteoporos 2011; 17: 0-0
Postmenopozal Kadınlarda El Osteoartriti ile Osteoporoz Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
 • Oya Özdemir
 • Fitnat Dinçer
 • Gülbüz Samut
Turk J Osteoporos 2013; 19: 0-0 DOI: 10.4274/tod.38247

Orijinal Araştırma

D Vitamini, Diz Osteoartriti Şiddeti ve Enflamatuvar Belirteçler Arasındaki İlişki
 • Fulya Bakılan
 • Burcu Ortanca
Turk J Osteoporos 2022; 28: 6-10 DOI: 10.4274/tod.galenos.2021.66934
Nöropatik Ağrı Komponenti Olan Diz Osteoartritinde Transkutanöz Elektrik Sinir Stimülasyonu Etkinliği: Randomize Kontrollü Çalışma
 • Cemile Sevgi Polat
 • Asuman Doğan
 • Didem Sezgin Özcan
 • Belma Füsun Köseoğlu
 • Sinem Koçer Akselim
 • Şule Şahin Onat
Turk J Osteoporos 2017; 23: 47-51 DOI: 10.4274/tod.47113
Diz Osteoartriti Olan Hastalarda Kısa Dalga Diaterminin Genotoksik Etkisinin Araştırılması
 • Önder Şener
 • Sami Hizmetli
 • Ahmet Karadağ
 • Emrullah Hayta
Turk J Osteoporos 2019; 25: 53-57 DOI: 10.4274/tod.galenos.2019.48343
Osteoartritte Yaşam Kalitesi: Demografik ve Klinik Değişkenlerle İlişkisi
 • Seçilay Güneş
 • Beyza Doğanay Erdoğan
 • Şehim Kutlay
 • Ayşe Adile Küçükdeveci
Turk J Osteoporos 2022; 28: 55-60 DOI: 10.4274/tod.galenos.2022.73383
Diz Osteoartritinde Propriyosepsiyon Egzersizlerinin Düşme Riski Üzerine Etkisi
 • Ali Hakan Aydemir
 • Ömer Faruk Şendur
 • Gülnur Taşcı Bozbaş
Turk J Osteoporos 2017; 23: 93-97 DOI: 10.4274/tod.52385
Diz Osteoartritli Hastalarda Femoral Kıkırdak Kalınlığı ve Osteoporoz İlişkisi
 • Gamze Altuğ Özövez
 • Alev Alp
Turk J Osteoporos 2021; 27: 96-102 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.47704
Diz Osteoartriti Egzersizlerinde Hastalara Bilgi Kaynağı Olarak YouTube
 • Fatih Bağcıer
 • Elem Yorulmaz
 • Mustafa Hüseyin Temel
Turk J Osteoporos 2021; 27: 133-139 DOI: 10.4274/tod.galenos.2021.48569

Orijinal Makale

Osteoartritli Bireylerin Günlük Yaşam Aktivitelerinin Değerlendirilmesi
 • Kenan Gümüş
 • Ayla Ünsal
Turk J Osteoporos 2014; 20: 117-124 DOI: 10.4274/tod.93723

Diğer

Postmenopozal Kadinlarda Diz Osteoartriti ile Kemik Mineral Yogunlugu Arasindaki Iliski
 • S. Karakasli
 • H. Ugurlu
 • O. Tüfekçi
 • F. Levendoglu
Turk J Osteoporos 2002; 8: 0-0
Diz Osteoartritinin Lomber Omurga, Proksimal Femur ve Distal Radius Kemik Mineral Yogunlugu ile Iliskisi
 • Gülgün Durlanik
 • Füsun Sahin
 • Funda Merdol
 • Figen Yilmaz
 • Banu Kuran
Turk J Osteoporos 2003; 9: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler