Orijinal Makale

Subakromiyal Sıkışma Sendromu ile Ortalama Trombosit Hacmi Arasındaki İlişki
  • Yalkın Çalık
  • Ayça Filiz Çalık
Turk J Osteoporos 2015; 21: 15-18 DOI: 10.4274/tod.72691

Editöre Mektup

Osteoporoz Patogenezinde Enflamasyonun Nötrofil Lenfosit ve Platelet Lenfosit Oranlarıyla Değerlendirilmesi
  • Ismail Boyraz
  • Hilal Çaglar
  • Ahmet Karakoyun
  • Bünyamin Koç
  • Hilal Özkan
  • Ramazan Gündüz
Turk J Osteoporos 2015; 21: 159-160 DOI: 10.4274/tod.04696

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler