Olgu Sunumu

Tekrarlayıcı Seronegatif Pitting Ödemli Simetrik Sinovit Sendromu (RS3PE): Bir Olgu Sunumu
  • Ayhan Aşkın
  • Ümit Seçil Demirdal
  • Ezgi Coşkun Yenigün
  • Korhan Barış Bayram
Turk J Osteoporos 2014; 20: 89-91 DOI: 10.4274/tod.24633

Olgu Sunumu

Vertebral Sarkoidoz: Nadir Bir Olgu Sunumu
  • Ayşe Selcen Bulut Keskin
  • Hatice Reşorlu
Turk J Osteoporos 2021; 27: 114-116 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.58751

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler