Cilt 27, Sayı 1

Nisan 2021
(1) Editörden, (7) Orijinal Araştırma, (3) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Yeşim Kirazlı
Turk J Osteoporos 2021; 27: 0-0

Orijinal Araştırma

Osteoporotik Kırıktan Korunma Ölçeği’nin Geliştirilmesi
 • Sultan Aydın
 • Mehmet Ali Kurçer
 • Zeynep Erdoğan
Turk J Osteoporos 2021; 27: 1-7 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.42103
Böbrek Nakilli Hastalarda Obezite ve Osteoporoz Arasındaki İlişkiyi En İyi Tahmin Eden Antropometrik Parametre
 • Sadiye Murat
 • Gülşah Şaşak
Turk J Osteoporos 2021; 27: 8-13 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.18942
Üçüncü Basamak Bir Hastanenin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği Tarafından Takip Edilen Behçet Hastalarının Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri
 • Nurdan Yılmaz
 • Osman Demir
Turk J Osteoporos 2021; 27: 14-19 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.22599
HIV Pozitif Erkek Hastalarda Osteoporoz Sıklığı ve Serum CD4+ T Hücre Seviyesi ile İlişkisinin İncelenmesi
 • Rana Terlemez
 • Selda Çiftci
 • Merve Günerli
 • Beril Doğu
 • Figen Yılmaz
 • Banu Kuran
Turk J Osteoporos 2021; 27: 20-23 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.71463
Ortopedide Brown Tümörü ve Hiperparatiroidizme Yaklaşım
 • Yunus Öç
 • Bekir Eray Kılınç
 • Onur Gültekin
 • Ethem Aytaç Yazar
 • Ali Varol
 • Hacı Mustafa Özdemir
Turk J Osteoporos 2021; 27: 24-29 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.72677
Yaşlılarda İntertrokanterik ve Femur Boyun Kırıklarında Uzun Stemli Protezler: Kısa Dönem Klinik Sonuçlarının Retrospektif Karşılaştırılması
 • Çağdaş Biçen
 • Mehmet Akdemir
 • Mehmet Aykut Türken
 • Kübra Çekok
Turk J Osteoporos 2021; 27: 30-36 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.29291
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Hastalarında Osteoporozu Değerlendirmede FRAX’ın Rolü
 • Onur Yazıcı
 • Şenay Demir Yazıcı
Turk J Osteoporos 2021; 27: 37-43 DOI: 10.4274/tod.galenos.2021.60590

Olgu Sunumu

Tiroid Dermopati ve Akropaçisinin Artritlerle Ayırıcı Tanısı
 • Nurdan Yılmaz
 • Pelin Gümüş Ok
Turk J Osteoporos 2021; 27: 44-47 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.90377
Akromegalinin Kas-iskelet Sistemi Komorbiditesine Genel Bir Bakış: Travmatik Olmayan Spontan Rektus Femoris Rüptürü Olgusu
 • Nurdan Yılmaz
 • Pelin Gümüş Ok
Turk J Osteoporos 2021; 27: 48-51 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.55476
Nadir Bir Diz Arkası Ağrı Sebebi Olgusu: Sinovyal Osteokondromatozis
 • Berke Aras
 • Ömer Kuzu
 • Serdar Kesikburun
 • Evren Yaşar
Turk J Osteoporos 2021; 27: 52-54 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.63626

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler