Cilt 22, Sayı 2

Ağustos 2016
(1) Editörden, (5) Orijinal Araştırma, (5) Olgu Sunumu, (4) Editöre Mektup

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Ülkü Akarırmak
Turk J Osteoporos 2016; 22: 0-0

Orijinal Araştırma

Ozonun Romatoid Artrit Hayvan Modelinde Kemik Dayanıklılığı Üzerine Olan Etkisi
 • Gülnur Taşçi Bozbaş
 • Figen Sevil Kilimci
 • Mustafa Yılmaz
 • Gülcan Gürer
 • Buket Demirci
Turk J Osteoporos 2016; 22: 74-79 DOI: 10.4274/tod.41736
Postmenopozal Dönemde Obezitenin Ön Kol Kırıkları, Kemik Mineral Yoğunluğu ve Kırık Riski (FRAX®) ile İlişkisi
 • Erkan Mesci
 • Nilgün Mesci
 • Afitap İçağasıoğlu
 • Ercan Madenci
Turk J Osteoporos 2016; 22: 80-84 DOI: 10.4274/tod.66376
Yaşlanan Popülasyonda Postmenopozal Osteoporoza Eşlik Eden Sistemik Hastalıklar ve Sıklık Oranları
 • Selçuk Sayılır
Turk J Osteoporos 2016; 22: 85-87 DOI: 10.4274/tod.26213
Psoriasisli Hastalarda Psoriatik Artrit: Klinik ve Radyolojik Özelliklerin Değerlendirilmesi
 • Hatice Reşorlu
 • Zerrin Öğretmen
 • Sevilay Kılıç
 • Ayla Akbal
 • Coşkun Zateri
 • Sibel Cevizci
Turk J Osteoporos 2016; 22: 88-91 DOI: 10.4274/tod.72692
Postmenopozal Kadınlarda Kemik Mineral Yoğunluğu ile Platelet Endeksleri Arasındaki İlişki
 • Adem Yıldırım
 • Hacı Taner Bulut
Turk J Osteoporos 2016; 22: 92-96 DOI: 10.4274/tod.67044

Olgu Sunumu

Nadir Görülen Artroskopi Sonrası Osteonekroz: Bir Olgu Sunumu
 • Fatih Bağcıer
 • Akın Erdal
 • Osman Onaç
Turk J Osteoporos 2016; 22: 97-100 DOI: 10.4274/tod.43265
Vertebral Kompresyon Fraktürüne Sebep Olan Gebelik İlişkili Osteoporoz
 • Berke Aras
 • Serdar Kesikburun
 • Birol Balaban
 • Emre Adıgüzel
 • Alper Sönmez
 • Arif Kenan Tan
Turk J Osteoporos 2016; 22: 101-103 DOI: 10.4274/tod.66487
Premenopozal Gut Tanısı Almış Kadın Hastada Elde Eklem Harabiyetine Neden Olan Tofüs Olgusu: Olgu Sunumu
 • Selçuk Sayılır
Turk J Osteoporos 2016; 22: 104-106 DOI: 10.4274/tod.36449
Kardiyak Kökenli Üst Ekstremite Ağrısı Saptanan Bir Olgu Sunumu
 • Turgay Altınbilek
 • Rabia Terzi
 • Erdem Türkyılmaz
Turk J Osteoporos 2016; 22: 107-109 DOI: 10.4274/tod.47450
İdiyopatik Trombositopenik Purpura ile Prezente Olan Sistemik Lupus Eritematozus Olgusu: Bir Olgu Sunumu
 • Fatih Bağcıer
 • Akın Erdal
Turk J Osteoporos 2016; 22: 110-112 DOI: 10.4274/tod.77045

Editöre Mektup

Ailevi Akdeniz Ateşli Hastada Nadir Kalça Ağrısı Nedeni: Avasküler Nekroz
 • Fatih Bağcıer
 • Ayhan Kul
 • Akın Erdal
Turk J Osteoporos 2016; 22: 113-114 DOI: 10.4274/tod.18480
Ankilozan Spondilit Kliniğini Taklit Eden Sakral Kemik İliği Ödemi Olgusu
 • Fatih Bağcıer
 • Ayhan Kul
 • Hüseyin Alper Kızıloğlu
 • Akın Erdal
Turk J Osteoporos 2016; 22: 115-116 DOI: 10.4274/tod.47135
Ankilozan Spondilitli Hastada Benign Tümörü Taklit Eden Spondilodiskit Olgusu
 • Fatih Bağcıer
 • Okan Balcancı
 • Meltem Alkan Melikoğlu
Turk J Osteoporos 2016; 22: 117-118 DOI: 10.4274/tod.76093
Nadir Görülen Kalça ve Diz Sinoviyal Kondromatozis Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu
 • Fatih Bağcıer
 • Ayhan Kul
 • Emine Esra Ergül
 • Akın Erdal
Turk J Osteoporos 2016; 22: 119-120 DOI: 10.4274/tod.80388

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler