Cilt 22, Sayı 1

Nisan 2016
(7) Orijinal Araştırma, (1) Editörden, (7) Olgu Sunumu, (5) Editöre Mektup

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Ülkü Akarirmak
Turk J Osteoporos 2016; 22: 0-0

Orijinal Araştırma

Postmenopozal Kadınlarda El Kavrama Gücünün Kemik Mineral Yoğunluğu ve D Vitamini ile İlişkisi
 • Münevver Serdaroğlu Beyazal
 • Gül Devrimsel
 • Ayşegül Küçükali Türkyılmaz
 • Murat Yıldırım
Turk J Osteoporos 2016; 22: 1-6 DOI: 10.4274/tod.95914
Travmatik Beyin Hasarlı Olgularda Kemik Mineral Yoğunluğu ve Klinik Parametrelerle İlişkisi
 • Murat Ersöz
 • Selçuk Sayılır
 • Özden Sibel Odabaşı Yılmaz
 • Fatma Gülçin Uğurlu
 • Selami Akkuş
Turk J Osteoporos 2016; 22: 7-10 DOI: 10.4274/tod.03164
On sekiz-35 Yaş Arası Kadınların Osteoporoz Hakkındaki Bilgi Tutum ve Davranış Düzeyleri
 • Asım Koç
 • Cenk Aypak
 • Hülya Yıkılkan
 • Derya İren Akbıyık
 • Süleyman Görpelioğlu
Turk J Osteoporos 2016; 22: 11-16 DOI: 10.4274/tod.03274
Trabzon’da Ayaktan Poliklinik Merkezimize Başvuran Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğu ile Osteoporoz Risk Faktörleri Arasındaki İlişki
 • Münevver Serdaroğlu Beyazal
 • Erhan Çapkın
 • Murat Karkucak
 • Mustafa Güler
 • Hasim Çakırbay
 • Mehmet Tosun
Turk J Osteoporos 2016; 22: 17-23 DOI: 10.4274/tod.75537
Miyofasiyal Tetik Nokta ve Servikal Disk Hernisi Birlikteliği: Hangisi Ağrının Esas Kaynağı?
 • Gülcan Öztürk
 • Duygu Geler Külcü
 • İlknur Aktaş
 • Ece Aydoğ
Turk J Osteoporos 2016; 22: 24-28 DOI: 10.4274/tod.06977
Uzun Dönem Oral Varfarin Sodyum Tedavisinin Kemik Mineral Yoğunluğu Değerleri ve Sagital Omurga Dizilimi Üzerindeki Etkisi
 • Kamil Eyvazov
 • Muhammed Baybars Ataoğlu
 • Tacettin Ayanoğlu
 • Önder Aydemir
 • Behruz Eyvazov
 • Toygun Kağan Eren
Turk J Osteoporos 2016; 22: 29-34 DOI: 10.4274/tod.54366
Amatör Sporcularda Fiziksel Aktivite Düzeyleri ile İzokinetik Kas Performansı
 • Ahmet Miçooğulları
 • Mustafa Turgut Yıldızgören
 • Ayşe Dicle Turhanoğlu
 • Nilgün Üstün
 • Hayal Güler
Turk J Osteoporos 2016; 22: 35-39 DOI: 10.4274/tod.75002

Olgu Sunumu

Pubik Ramus Stres Kırığı: Olgu Sunumu
 • Gülcan Öztürk
 • Ece Aydoğ
 • Duygu Geler Külcü
 • Neslihan Taşdelen
Turk J Osteoporos 2016; 22: 40-42 DOI: 10.4274/tod.21043
Kemiğin Paget Hastalığı: Bir Olgu Sunumu
 • Mustafa Özer
 • Asiye Mukaddes Erol
 • Canan Çelik
Turk J Osteoporos 2016; 22: 43-46 DOI: 10.4274/tod.75046
Tekrarlayan Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu Teşhisiyle Takip Edilen Çocuk Hasta
 • Ismail Boyraz
 • Bünyamin Koç
 • Hakan Sarman
 • Hilal Özkan
 • Burak Tönük
Turk J Osteoporos 2016; 22: 47-49 DOI: 10.4274/tod.81994
Sirt Agrisi ile Prezente Olan Akciger Kanseri: Bir Metastaz Olgusu
 • Fatih Bagcier
 • Osman Onaç
 • Akin Erdal
Turk J Osteoporos 2016; 22: 50-53 DOI: 10.4274/tod.88609
Heparin Kullanımına Bağlı Gelişen Gebelik Sonrası Osteoporozu
 • Pınar Akpınar
 • İlknur Aktaş
 • Feyza Ünlü Özkan
 • Fatma Nur Soylu Boy
 • Duygu Geler Külcü
 • Arzu Atıcı
Turk J Osteoporos 2016; 22: 54-57 DOI: 10.4274/tod.98271
Radius Başı Fraktürü Sonrasında Radial Ven Trombozu: Olgu Sunumu
 • Gökhan Yüce
 • Fulya Bakılan
 • Ahmet Çağdaş Biçen
Turk J Osteoporos 2016; 22: 58-61 DOI: 10.4274/tod.52714
Ayak Ağrısının Gözden Kaçan Bir Nedeni: Tibial Sesamoid Fraktürü
 • Rabia Terzi
 • Tülay Özer
 • Tuba Güler
Turk J Osteoporos 2016; 22: 62-64 DOI: 10.4274/tod.98215

Editöre Mektup

Okul Çağındaki Çocuklarda İdeal Sırt Çantası Kullanımı
 • Yavuz Ali Karahan
Turk J Osteoporos 2016; 22: 65-66 DOI: 10.4274/tod.82612
Yaşlı Bir Hastada Ağrısız Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu
 • Ayhan Kul
 • Fatih Bağcıer
 • Mahir Uğur
Turk J Osteoporos 2016; 22: 67-68 DOI: 10.4274/tod.84856
Omuz Ağrısı ile Gelen Hastada Kanat Skapulanın Atlanmaması
 • Alparslan Yetişgin
 • Mehtap Kocatürk
 • Ali Şakalar
Turk J Osteoporos 2016; 22: 69-70 DOI: 10.4274/tod.19970
Romatoid Artritte Yumuşak Doku Değişikliklerine İlaveten Erken Erozyonların Ultrasonografik Değerlendirilmesi
 • Mustafa Turgut Yıldızgören
 • Kasım Osmanoğlu
 • Onur Velioğlu
 • Halil Öğüt
Turk J Osteoporos 2016; 22: 71-71 DOI: 10.4274/tod.94899
Yaşlı Bir Hastada Nadir Omuz Ağrısı Nedeni: Sinoviyal Kondromatozis
 • Fatih Bağcıer
 • Ayhan Kul
 • Akın Erdal
Turk J Osteoporos 2016; 22: 72-73 DOI: 10.4274/tod.22043

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler