Cilt 26, Sayı 3

Aralık 2020
(7) Orijinal Araştırma, (2) Olgu Sunumu, (3) Diğer, (1) Editörden

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Yeşim Kirazlı
Turk J Osteoporos 2020; 26: 0-0

Orijinal Araştırma

Omuz Sıkışma Sendromlu Hastalarda Kinezyobantlamanın Ağrı, Fonksiyonellik ve Ultrason Parametreleri Üzerine Etkisi: Randomize Sham-kontrollü Bir Çalışma
 • Fatih Bağcıer
 • Duygu Geler Külcü
 • Nilgün Mesci
 • Mustafa Hüseyin Temel
Turk J Osteoporos 2020; 26: 151-159 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.66933
Siirt Bölgesinde D Vitamini Seviyesinin Yaş, Cinsiyet ve Mevsimlere Göre Değişimi
 • Naci Ömer Alayunt
 • Osman Özüdoğru
Turk J Osteoporos 2020; 26: 160-164 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.37233
Spina Bifidalı Çocuklarda Kırık Gelişimi
 • Ahmet Hamdi Akgülle
 • Feyza Nur Yücel
 • Evrim Karadağ Saygı
Turk J Osteoporos 2020; 26: 165-168 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.49379
Ovariektomize Rattus Norvegicus’un Proksimal Kortikal Epifiz Kemiğinin Morfolojisi
 • Neng Nenden Mulyaningsih
 • Ariadne Lakshmidevi Juwono
 • Djarwani Soeharso Soejoko
 • Dewi Apri Astuti
Turk J Osteoporos 2020; 26: 169-174 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.36002
Telegram Sosyal Ağı Aracılığıyla Eğitimin Kadınların Osteoporoz Önleyici Davranışları Üzerine Etkisi
 • Zohreh Karimiankakolaki
 • Maryam Khadibi
 • Seyed Hossein Mousavi
 • Fatemeh Heidari
Turk J Osteoporos 2020; 26: 175-179 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.26566
Sekonder Osteoporoz Nedenleri ve Kırık İlişkisinin Literatür ile Gözden Geçirilmesi
 • Elif Umay Altaş
 • Şule Şahin Onat
 • İbrahim Bilir
 • Bengi Öz
Turk J Osteoporos 2020; 26: 180-185 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.57625
Postmenopozal Kadınlarda Toplam Emzirme Süresinin Kemik Mineral Yoğunluğu ve D Vitamini Düzeyi Üzerine Etkileri
 • Esra Sümer
 • Ilgın Sade
 • Nigar Dursun
Turk J Osteoporos 2020; 26: 186-192 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.40316

Olgu Sunumu

Gebelik ve Emzirme İlişkili Osteoporoza Sekonder Gelişen ve Nadir Görülen Bilateral Femur Başı Yetmezlik Kırığı ve Çoklu Vertebra Kırıkları: Olgu Sunumu
 • Selin Özen
 • Oya Ümit Yemişci
 • Seyhan Sözay
Turk J Osteoporos 2020; 26: 193-196 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.09226
Ankilozan Spondilit, Crohn Hastalığı ve Anti-tümör Nekroz Faktör-alfa Tedavi ile İndüklenen Psoriasis olan Hastada Ustekinumab Tedavisine Dramatik Yanıt
 • Sevilay Kılıç
 • Hatice Reşorlu
 • Alper Ekinci
 • Ayşe Selcen Bulut Keskin
Turk J Osteoporos 2020; 26: 197-200 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.71677

Diğer

Hakem Dizini
Turk J Osteoporos 2020; 26: 0-0
Yazar dizini
Turk J Osteoporos 2020; 26: 0-0
Konu Dizini
Turk J Osteoporos 2020; 26: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler