Cilt 26, Sayı 2

Ağustos 2020
(12) Orijinal Araştırma, (5) Olgu Sunumu, (1) Derleme, (1) Editöre Mektup, (1) Editörden

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Yeşim Kirazlı
Turk J Osteoporos 2020; 26: 0-0

Derleme

Osteosarkopeni: Klinik Perspektif
 • Yeşim Gökçe Kutsal
 • Oya Özdemir
 • Merih Sarıdoğan
 • Zafer Günendi
 • Ayşe Küçükdeveci
 • Yeşim Kirazlı
 • Jale Meray
Turk J Osteoporos 2020; 26: 47-57 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.65477

Orijinal Araştırma

Sjögren Sendromlu Hastaların Demografik, Klinik ve Serolojik Özellikleri: Üçüncü Basamak Deneyimi
 • Nurdan Yılmaz
 • Osman Demir
Turk J Osteoporos 2020; 26: 58-62 DOI: 10.4274/tod.galenos.2019.30633
Ortopedi Doktorlarında Osteoporoz Farkındalığı
 • Tuğba Aydın
Turk J Osteoporos 2020; 26: 63-69 DOI: 10.4274/tod.galenos.2019.52533
Postmenopozal Türk Kadınlarında Vücut Kompozisyonu ve Fiziksel Aktivitenin Kemik Mineral Yoğunluğu ile İlişkisi
 • Mehmet Göktuğ Kılınçarslan
 • Erkan Melih Şahin
 • Banu Sarıgül
 • Sinem Bilgen Kocaoğlu
Turk J Osteoporos 2020; 26: 70-74 DOI: 10.4274/tod.galenos.2019.07269
Kemik Mineral Dansitesinin Vizüel Analog Skala Ağrı Skoruna Etkisi Var mıdır?
 • Kenan Özler
Turk J Osteoporos 2020; 26: 75-80 DOI: 10.4274/tod.galenos.2019.97759
Cep Telefonu Kullanıcılarında Postür Düzeltilmesi ve Egzersizin Boyun Ağrılarına Etkisi
 • Ozan Soyer
 • Zeynep Ülkü Akarırmak
Turk J Osteoporos 2020; 26: 81-91 DOI: 10.4274/tod.galenos.2019.76094
Ailevi Akdeniz Ateşi Olan Hastalarda Serum Melatonin Düzeyleri
 • Ayhan Kul
 • Nurinnisa Öztürk
 • Köksal Sarıhan
 • Fatih Baygutalp
Turk J Osteoporos 2020; 26: 92-97 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.04127
Kas-iskelet Sistemi Ağrısı Olan Hastalarda Anemi Görülme Sıklığı
 • Fatih Baygutalp
 • Ayhan Kul
Turk J Osteoporos 2020; 26: 98-103 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.93899
Behçet Hastalığı Olan Hastalarda Serum Melatonin Düzeyleri
 • Ayhan Kul
 • Nurinnisa Öztürk
 • Yaşar Arslan
 • Fatih Baygutalp
Turk J Osteoporos 2020; 26: 104-109 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.34713
Naif İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü ile Enfekte Bireylerde Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendirilmesi
 • Sevtap Şenoğlu
 • Özlem Altuntaş Aydın
Turk J Osteoporos 2020; 26: 110-114 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.57704
Primer Progresif Multipl Sklerozlu Erkek Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğunu Etkileyen Faktörler
 • Aslı Çalışkan Arıcan
 • Yeşim Gökçe Kutsal
 • Nazire Pınar Acar
 • Filiz Akbıyık
 • Sevilay Karahan
 • Rana Karabudak
Turk J Osteoporos 2020; 26: 115-120 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.98700
Talasemi Majör, İntermedya ve Orak Hücreli Hastalarda Demir Birikimi ve D Vitamini Eksikliği ile Kemik Mineral Yoğunluğu İlişkisi
 • Mahmut Büyükşimşek
 • İsmail Fikri Başlamışlı
Turk J Osteoporos 2020; 26: 121-126 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.85520
Postmenopozal Osteoporoz ve Otofajik Gen Polimorfizmleri Arasındaki İlişki
 • Türkan Turgay
 • Elif Pala
 • Filiz Özbaş Gerçeker
 • Savaş Gürsoy
 • Özlem Altındağ
 • Ali Aydeniz
Turk J Osteoporos 2020; 26: 127-131 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.58234

Olgu Sunumu

Gebeliğin Tetiklediği Kalçanın Geçici Osteoporozu Tedavisinde K2 Vitamininin Etkinliği: Olgu Sunumu
 • Ebru Yılmaz
Turk J Osteoporos 2020; 26: 132-135 DOI: 10.4274/tod.galenos.2019.82788
Kraniyal ve Sakroiliak Tutulum ile Tanı Konulan Alkalen Fosfatazın Normal Olduğu Paget Hastalığı
 • Gonca Sağlam
Turk J Osteoporos 2020; 26: 136-138 DOI: 10.4274/tod.galenos.2019.15046
Gebelikte Sakral Stres Kırığı: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
 • Hamza Sucuoğlu
 • Adem Aktürk
Turk J Osteoporos 2020; 26: 139-142 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.05657
D Vitamini Eksikliğine Bağlı Osteomalazi: Olgu Sunumu
 • Banu Ordahan
 • Kaan Uslu
 • Hatice Uğurlu
Turk J Osteoporos 2020; 26: 143-145 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.26056
Primer Hiperparatiroidizmin Nadir Bir Sunumu: Yaygınlaşmış Kahverengi Tümörler
 • Zeynep Çetin
Turk J Osteoporos 2020; 26: 146-148 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.78045

Editöre Mektup

Femur ve Vastus Lateralis Tutulumu Olan Primer Kas İskelet Sistemi Kist Hidatiği
 • Fatih Hakan Tufanoğlu
Turk J Osteoporos 2020; 26: 149-150 DOI: 10.4274/tod.galenos.2019.88557

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler