Cilt 21, Sayı 3

Aralık 2015
(7) Orijinal Araştırma, (1) Derleme, (6) Olgu Sunumu, (5) Editöre Mektup, (1) Editörden, (3) Diğer

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Ülkü Akarirmak
Turk J Osteoporos 2015; 21: 0-0

Orijinal Araştırma

Kas İskelet Sistemi Ağrısı Olan Yetişkinlerde D Vitamini Yetersizliği
 • Sevgi Gümüş Atalay
 • Roni Atalay
 • Berat Meryem Alkan
 • Fatma Fidan
 • Sinem Bozkurt
 • Hatice Aksekili
 • Özge Ardıçoğlu
Turk J Osteoporos 2015; 21: 101-104 DOI: 10.4274/tod.19981
Elli Yaş Üzeri Erkeklerde Osteoporoz Tanısında Kalça ve Lomber Omurga T Skorları Arasındaki Uyumun Değerlendirilmesi
 • Oya Özdemir
 • Sina Yasrebi
 • Yeşim Gökçe Kutsal
Turk J Osteoporos 2015; 21: 105-108 DOI: 10.4274/tod.22448
Kaburga Kırıklarının Değerlendirilmesinde Ultrasonografinin Yeri
 • Fulya Bakılan
 • Gökhan Yüce
 • Ahmet Çağdaş Biçen
 • Tanju Keten
Turk J Osteoporos 2015; 21: 109-112 DOI: 10.4274/tod.45477
D Vitamini ile İlişkili Kas-İskelet Sistemi Bulguları
 • Banu Sarıfakıoğlu
 • Şeniz Akçay Yalbuzdağ
 • Aliye Yıldırım Güzelant
 • Sevgi İkbali Afşar
 • Kübra Ustaömer
Turk J Osteoporos 2015; 21: 113-117 DOI: 10.4274/tod.48378
Osteoporotik Kalça Kırıklarının Maliyet Analizi
 • Savaş Çamur
 • Bekir Eray Kılınç
 • Mehmet Mesut Sönmez
 • Haluk Çelik
 • Yunus Öç
Turk J Osteoporos 2015; 21: 118-121 DOI: 10.4274/tod.83702
Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Nöropatik Ağrının Fonksiyonel Yetersizlik Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
 • Yalkın Çalık
 • Ayça Filiz Çalık
Turk J Osteoporos 2015; 21: 122-126 DOI: 10.4274/tod.87160
Revize 2011-Osteoporoz Bilgi Testi’nin Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikleri
 • Nilgün Şimşir Atalay
 • Nuray Akkaya
 • Füsun Şahin
Turk J Osteoporos 2015; 21: 127-131 DOI: 10.4274/tod.99609

Derleme

Yaygın İdiyopatik İskelet Hiperostozu: Derleme
 • Sevgi İkbali Afşar
Turk J Osteoporos 2015; 21: 132-136 DOI: 10.4274/tod.07078

Olgu Sunumu

İdiyopatik Hiperkalsiüri Tanısı ile Takip Edilen Çocuk Yaş Grubu Hastanın Düşük Enerjili Çok Seviyeli Vertebra Fraktürü: Bir Olgu Sunumu
 • Emine Eda Kurt
 • Zeliha Güzelküçük
 • Fatmanur Aybala Koçak
 • Hatice Rana Erdem
 • Figen Tuncay
Turk J Osteoporos 2015; 21: 137-140 DOI: 10.4274/tod.09609
Kalça Ağrısının Nadir Bir Sebebi: Kalçanın Geçici Osteoporozu-İki Olgu Sunumu
 • Senem Şaş
 • Fatmanur Aybala Koçak
 • Emine Eda Kurt
 • Hatice Rana Erdem
 • Figen Tuncay
Turk J Osteoporos 2015; 21: 141-144 DOI: 10.4274/tod.40412
Ayak Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Os Trigonum Sendromu
 • Rabia Terzi
 • Gökhan Duygulu
 • Tülay Özer
Turk J Osteoporos 2015; 21: 145-148 DOI: 10.4274/tod.58569
Skapula Tutulumlu Paget Olgusu
 • Nilgün Mesci
 • Erkan Mesci
 • Duygu Geler Külcü
 • Pınar Duygu Eroğlu
Turk J Osteoporos 2015; 21: 149-152 DOI: 10.4274/tod.60783
Kalça Artroplastisi Nedenli Hastane Yatışında Ortaya Çıkan Alzheimer Hastalığı
 • Selçuk Sayılır
Turk J Osteoporos 2015; 21: 153-154 DOI: 10.4274/tod.66588
Multipl Sklerozlu Erkek Hastada Osteoporotik Kalça Kırığı Sonrası Teriparatid Kullanımı ve Tedavide Güncel Öneriler
 • Sibel Başaran
 • İlke Coskun Benlidayı
 • Rengin Güzel
 • Tunay Sarpel
Turk J Osteoporos 2015; 21: 155-158 DOI: 10.4274/tod.87699

Editöre Mektup

Osteoporoz Patogenezinde Enflamasyonun Nötrofil Lenfosit ve Platelet Lenfosit Oranlarıyla Değerlendirilmesi
 • Ismail Boyraz
 • Hilal Çaglar
 • Ahmet Karakoyun
 • Bünyamin Koç
 • Hilal Özkan
 • Ramazan Gündüz
Turk J Osteoporos 2015; 21: 159-160 DOI: 10.4274/tod.04696
Diz Fleksiyon Kontraktürünün Nadir Bir Nedeni: Kuadriseps Kasında İntramüsküler Hemangioma
 • Fatih Bağcıer
 • Recep Sade
 • Ayhan Kul
Turk J Osteoporos 2015; 21: 161-162 DOI: 10.4274/tod.43650
Servikal Distoni Tedavisine Yaklaşımın Klinik ve Psikososyal Sonuçları
 • Selçuk Sayılır
 • Murat Ersöz
Turk J Osteoporos 2015; 21: 163-164 DOI: 10.4274/tod.48243
Vertebral Fraktürü Taklit Eden Dev Limbus Vertebra
 • Fatih Bağcıer
 • Hayri Oğul
 • Ayhan Kul
Turk J Osteoporos 2015; 21: 165-166 DOI: 10.4274/tod.72623
İki Olgu Nedeniyle Nukhal Ligaman’ın Sesamoid Kemiği
 • Rabia Terzi
 • Tülay Özer
Turk J Osteoporos 2015; 21: 167-168 DOI: 10.4274/tod.85547

Diğer

2015 Hakem Dizini
Turk J Osteoporos 2015; 21: 0-0
2015 Yazar Dizini
Turk J Osteoporos 2015; 21: 0-0
2015 Konu Dizini
Turk J Osteoporos 2015; 21: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler