Cilt 21, Sayı 2

Ağustos 2015
(8) Orijinal Makale, (2) Derleme, (1) Olgu Sunumu, (1) Editöre Mektup, (1) Editörden

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Ülkü Akarirmak
Turk J Osteoporos 2015; 21: 0-0

Orijinal Makale

Konservatif Olarak Tedavi Edilen Distal Radius Kırıklarında Kemik Mineral Dansitesinin Fonksiyonel ve Radyolojik Sonuçlara Etkisi
 • Tolga Onay
 • Mehmet Müfit Orak
 • İsmail Oltulu
 • Talat Çağırmaz
 • Seyit Ali Gümüştaş
 • Güven Bulut
 • Halil İbrahim Bekler
Turk J Osteoporos 2015; 21: 40-45 DOI: 10.4274/tod.63825
Yaşlılarda Proksimal Femur Morfoloji ve Dokusunun Radyografik Değerlendirilmesi Yoluyla Osteoporozun Tahmini, Geçerli ve Güvenilir midir?
 • Özkan Köse
 • Ömer Faruk Kılıçaslan
 • Hasan Onur Arık
 • Ümit Sarp
 • İclal Erdem Toslak
 • Mehmet Uçar
Turk J Osteoporos 2015; 21: 46-52 DOI: 10.4274/tod.86580
Multipl Sklerozlu Hastalarda Osteoporoz Tedavisinde Bifosfonatların Etkinliği
 • İlke Coskun Benlidayı
 • Sibel Başaran
 • Ahmet Evlice
 • Miray Erdem
 • Meltem Demirkıran
Turk J Osteoporos 2015; 21: 53-57 DOI: 10.4274/tod.88709
Yeni Tanı Alan Postmenopozal Osteoporozda Kemik Döngüsü Belirteçleri Kırık Riski ile İlişkili midir? Kesitsel, Klinik Çalışma
 • Şeniz Akçay Yalbuzdağ
 • Banu Sarıfakıoğlu
 • İlker Şengül
 • Nuri Çetin
Turk J Osteoporos 2015; 21: 58-62 DOI: 10.4274/tod.19483
Kırsal Bölgede Yaşayan Risk Grubu Kadınların Osteoporoz Bilgi ve Farkındalık Düzeyi
 • Emine Eda Kurt
 • Fatmanur Aybala Koçak
 • Figen Tuncay
 • Hatice Rana Erdem
 • Funda Kıranatlıoğlu
Turk J Osteoporos 2015; 21: 63-68 DOI: 10.4274/tod.88319
Yaşlılarda Osteoporoz Farkındalığı: Yaşlılarımız Nerede?
 • Zuhal Özişler
 • Sibel Ünsal Delialioğlu
 • Sumru Özel
 • Şule Şahin Onat
 • Alize Yılmaz Şahin
 • Melike Dolmuş
Turk J Osteoporos 2015; 21: 69-72 DOI: 10.4274/tod.30074
Kronik Mekanik Bel Ağrısı Olan Hastalarda Egzersizle Beraber Fizik Tedavi Uygulamalarının Sadece Egzersiz Tedavisi ile Karşılaştırılması
 • Özlem Yılmaz
 • Pınar Küçük Eroğlu
 • Fatma Gül Yurdakul
 • Yeşim Garip Çimen
 • Filiz Eser
 • Aslıhan Alhan
 • Hatice Bodur
Turk J Osteoporos 2015; 21: 73-78 DOI: 10.4274/tod.93064
Postmenopozal Kadınlarda Vitamin D Eksikliğinin Depresyonla İlişkisinin Değerlendirilmesi
 • Gül Mete Civelek
Turk J Osteoporos 2015; 21: 79-83 DOI: 10.4274/tod.18189

Derleme

Kadınlarda Osteoporozun Önlenmesinde Yeşil Çayın Yeri
 • Gülbahtiyar Demirel
 • Azime Karakoç Kumsar
 • Feride Taşkın Yılmaz
Turk J Osteoporos 2015; 21: 84-86 DOI: 10.4274/tod.54376
Güncel Tanı Kriterleri ile Huzursuz Bacak Sendromu
 • Meral Bilgilisoy Filiz
 • Tuncay Çakır
Turk J Osteoporos 2015; 21: 87-95 DOI: 10.4274/tod.71601

Olgu Sunumu

Antiviral Tedavi Alan Kronik Viral Hepatitli Hastalarda Osteoporoz Tedavisinde Alendronat ve Kolekalsiferol Kombinasyonunun Etkisi: İki Olgu Sunumu
 • İlke Coşkun Benlidayı
 • Zainb Al-Bayati
 • Rengin Güzel
Turk J Osteoporos 2015; 21: 96-99 DOI: 10.4274/tod.98159

Editöre Mektup

Omuz Subluksasyonunun Bir Nedeni ya da Sonucu Olarak: İzole Supraskapular Nöropati
 • Onur Velioğlu
 • Mustafa Turgut Yıldızgören
 • Ayşe Dicle Turhanoğlu
Turk J Osteoporos 2015; 21: 100-100 DOI: 10.4274/tod.65487

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler