Cilt 21, Sayı 1

Nisan 2015
(5) Orijinal Makale, (2) Derleme, (2) Olgu Sunumu, (1) Editörden

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Ülkü Akarirmak
Turk J Osteoporos 2015; 21: 0-0

Orijinal Makale

Postmenopozal Osteoporozda Kemik Mineral Yoğunluğu ve D Vitamini Düzeylerinin Göz İçi Basınç Değerleri ile İlişkisi
 • Mehmet Uçar
 • Ümit Sarp
 • Kadir Kırboğa
 • Mehmet Adam
 • Hasan Onur Arık
Turk J Osteoporos 2015; 21: 1-4 DOI: 10.4274/tod.25338
Osteoporoz Hastalarında Çoklu İlaç Kullanımı
 • Yavuz Ali Karahan
 • Aynur Başaran
 • Banu Ordahan
 • Pelin Yıldırım
 • Seher Küçüksaraç
 • Süleyman Oktar
 • Neslihan Soran
 • Gözde Türkoğlu
 • Levent Tekin
 • Savaş Karpuz
Turk J Osteoporos 2015; 21: 5-9 DOI: 10.4274/tod.96720
Kemik Mineral Yoğunluğunun Osteoporozlu Erkeklerdeki Yaşam Kalitesine Etkisi
 • Yalkın Çalık
 • Ayça Filiz Çalık
Turk J Osteoporos 2015; 21: 10-14 DOI: 10.4274/tod.38358
Subakromiyal Sıkışma Sendromu ile Ortalama Trombosit Hacmi Arasındaki İlişki
 • Yalkın Çalık
 • Ayça Filiz Çalık
Turk J Osteoporos 2015; 21: 15-18 DOI: 10.4274/tod.72691
Dört Farklı Meslek Grubunda Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendirilmesi
 • Mustafa Turgut Yıldızgören
 • Ali Erdem Baki
 • Timur Ekiz
 • Pınar Küçük Eroğlu
 • Engin Tutkun
 • Hınç Yılmaz
Turk J Osteoporos 2015; 21: 19-22 DOI: 10.4274/tod.03371

Derleme

Osteoporozda Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendirilmesi
 • Dilşad Sindel
 • Gülşah Gula
Turk J Osteoporos 2015; 21: 23-29 DOI: 10.4274/tod.41275
Ağır Metallerin Kemik Doku Üzerine Toksik Etkileri
 • Ayla Akbal
 • Hatice Reşorlu
 • Yılmaz Savaş
Turk J Osteoporos 2015; 21: 30-33 DOI: 10.4274/tod.31644

Olgu Sunumu

Yüksek Doz Steroide Bağlı Protrüzyo Asetabuli: Bir Olgu Sunumu
 • Ercan Madenci
 • Zeliha Eğilmez
 • Semra Alkal
 • Pınar Arslan
 • Hasan Hüseyin Mutlu
Turk J Osteoporos 2015; 21: 34-36 DOI: 10.4274/tod.15238
Aşil Tendinozisinin Konservatif Tedavisi ve Takipte Ultrasonografinin Yeri: Olgu Sunumu
 • Mustafa Turgut Yıldızgören
 • Kasım Osmanoğlu
 • Nilgün Üstün
 • Hayal Güler
 • Ayşe Dicle Turhanoğlu
Turk J Osteoporos 2015; 21: 37-39 DOI: 10.4274/tod.78309

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler