Cilt 20, Sayı 3

Aralık 2014
(5) Orijinal Makale, (1) Derleme, (5) Olgu Sunumu, (3) Diğer, (1) Editörden

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Ülkü Akarirmak
Turk J Osteoporos 2014; 20: 0-0

Orijinal Makale

Premenopozal Psoriasisli Hastalarda Serum 25 Hidroksi Vitamin D Düzeyinin Değerlendirilmesi
 • Meltem Vural
 • Zeynep Topkarci
 • Sedef Ersoy
 • Belgin Erhan
 • Berrin Gündüz
Turk J Osteoporos 2014; 20: 93-97 DOI: 10.4274/tod.30502
Kadın ve Erkek Yetişkinlerde Osteoporoz Bilgi ve Farkındalık Düzeyinin Karşılaştırılması
 • Ebru Altın
 • Bahar Karadeniz
 • Fatma Türkyön
 • Fatmanur Baldan
 • Nuray Akkaya
 • Nilgün Şimşir Atalay
 • Füsun Şahin
Turk J Osteoporos 2014; 20: 98-103 DOI: 10.4274/tod.42650
Sivas İli Kentsel Bölgede Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniğine Başvuran Sağlıklı Kadınların Kemik Mineral Yoğunluğu Referans Değerlerinin Belirlenmesi
 • Gökay Tunç
 • Sevil Ceyhan Doğan
 • Sami Hizmetli
 • Emrullah Hayta
Turk J Osteoporos 2014; 20: 104-109 DOI: 10.4274/tod.51422
Raloksifen ve Risedronatın Serum Biyokimyasal Belirteçler Üzerine Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi
 • Abdurrahman Yeter
 • Vural Kavuncu
 • Fatma Deniz Evcik
 • Ümit Seçil Demirdal
 • Volkan Subaşı
 • Tuncay Çakır
Turk J Osteoporos 2014; 20: 110-116 DOI: 10.4274/tod.78941
Osteoartritli Bireylerin Günlük Yaşam Aktivitelerinin Değerlendirilmesi
 • Kenan Gümüş
 • Ayla Ünsal
Turk J Osteoporos 2014; 20: 117-124 DOI: 10.4274/tod.93723

Derleme

Karpal Tünel Sendromu Tedavisinde Fizik Tedavi Modalitelerinin Yeri: Derleme
 • Sevgi İkbali Afşar
 • Banu Sarıfakıoğlu
 • Şeniz Akçay Yalbuzdağ
Turk J Osteoporos 2014; 20: 125-131 DOI: 10.4274/tod.96967

Olgu Sunumu

Gebelikteki Geçici Kalça Osteoporozu Olgusu
 • Hamza Sucuoğlu
 • Sermed Hussain
 • Şansın Tüzün
Turk J Osteoporos 2014; 20: 132-134 DOI: 10.4274/tod.20592
Protrüzyo Asetabulinin Nadir Bir Nedeni: Kollajen Tip 1 Alfa 1 Gen Polimorfizmi Zemininde Gelişen Osteoporoz
 • Pelin Oktayoğlu
 • Belkis Aydınol
 • Mehmet Çaglayan
 • Mehtap Bozkurt
 • Kemal Nas
Turk J Osteoporos 2014; 20: 135-136 DOI: 10.4274/tod.39358
Femoroasetabular Sıkışma Sendromu: Olgu Sunumu
 • Özlem Demircioğlu
 • Berat Meryem Alkan
 • Fatma Fidan
 • Sinem Bozkurt
Turk J Osteoporos 2014; 20: 137-139 DOI: 10.4274/tod.51523
Diz Artroplastisi Sonrası Erken Reimplantasyonun Nedenleri: Olgu Sunumu
 • Mustafa Turgut Yıldızgören
 • Şahap Cenk Altun
Turk J Osteoporos 2014; 20: 140-142 DOI: 10.4274/tod.57070
Brucella Diskiti ile Spinal Tüberküloz Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu
 • Ercan Madenci
 • Pınar Arslan
 • Deniz Karabıçak
 • Yaşar Keskin
 • Hasan Hüseyin Mutlu
Turk J Osteoporos 2014; 20: 143-145 DOI: 10.4274/tod.28290

Diğer

2014 Hakem Dizini
Turk J Osteoporos 2014; 20: 146-146
2014 Yazar Dizini
Turk J Osteoporos 2014; 20: 147-147
2014 Konu Dizini
Turk J Osteoporos 2014; 20: 148-148

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler