Cilt 18, Sayı 3

Aralık 2012
(4) Orijinal Makale, (1) Derleme, (1) Olgu Sunumu, (1) Editöre Mektup, (3) Diğer

Orijinal Makale

Talasemi Majörlü Çocuk Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğunun Araştırılması
 • Betül Bakan
 • Özlem Gül Eser
 • Fuat Özkan
 • Abdullah Berk
 • Mehmet Alparslan Yilmaz
 • Mesut Garipardıç
 • Vedat Bakan
Turk J Osteoporos 2012; 18: 0-0 DOI: 10.4274/tod.70607
HIV/AIDS Hastalarında D Vitamini Eksikliğinin Sıklığı ve Kemik Mineral Dansitesi ile İlişkisi
 • Ramazan Korkusuz
 • Özlem Altuntaş Aydın
 • Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu
 • Yasemin Erdoğan Döventaş
 • Rıdvan Karahasanoğlu
 • Özcan Nazlıcan
Turk J Osteoporos 2012; 18: 0-0 DOI: 10.4274/tod.10337
İlimiz Kapalı Cezaevi Erkek Tutuklularında Kemik Mineral Yoğunluğu Ölçümü
 • Betül Bakan
 • Mustafa Haki Sucaklı
 • Ali Özer
 • Ali Murat Kalender
 • Fuat Özkan
Turk J Osteoporos 2012; 18: 0-0 DOI: 10.4274/tod.59672
Kemik Mineral Yoğunluğu Açısından Menopoz Sonrası Kadınlar ile Geriatrik Dönem Kadınların Karşılaştırılması
 • Bülent Çakmak
 • Ahmet İnanır
 • Gökhan Tuna Öztürk
Turk J Osteoporos 2012; 18: 0-0 DOI: 10.4274/Tod.27146

Derleme

Talasemi Majorde Osteoporoz
 • Pembe Hare Yiğitoğlu
 • Rengin Güzel
Turk J Osteoporos 2012; 18: 0-0 DOI: 10.4274/tod.02411

Olgu Sunumu

Uzun Dönem Bifosfonat Kullanım Sonrası Bilateral Femur Diafiz Kırığı: Olgu Sunumu
 • Fatma Ustabaşıoğlu
 • Nil Sayıner Çağlar
 • Türkan Akın
 • Özcan Ayşar
 • Ebru Aytekin
 • Nuran Kavurgacı
Turk J Osteoporos 2012; 18: 0-0 DOI: 10.4274/tod.02997

Editöre Mektup

Yetersiz Güneş Işığı Maruziyeti Depresyon ve Osteoporoz İçin Ortak Bir Etiyolojik Faktör Olabilir
 • Mahmut Alpaycı
Turk J Osteoporos 2012; 18: 0-0 DOI: 10.4274/tod.27136

Diğer

2012 Hakem Dizin
Turk J Osteoporos 2012; 18: 0-0
2012 Konu Dizini
Turk J Osteoporos 2012; 18: 0-0
2012 Yazar Dizini
Turk J Osteoporos 2012; 18: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler