Cilt 18, Sayı 2

Ağustos 2012
(2) Editörden, (4) Orijinal Makale, (1) Derleme, (1) Olgu Sunumu

Editörden

Tuz Tüketimi ve Kemik Sagligi
 • Jale Meray
 • Zafer Günendi
Turk J Osteoporos 2012; 18: 0-0
Editörden
Turk J Osteoporos 2012; 18: 0-0

Orijinal Makale

Fiziatristlerin Antiosteoporotik İlaç Tercihleri: Çok Merkezli Tanımlayıcı Araştırma
 • Yeşim Gökçe Kutsal
 • Oya Özdemir
 • Aslı Çalışkan
 • Fatma İnanıcı
 • Sevilay Karahan
 • Asuman Doğan
 • Sami Hizmetli
 • Ayhan Kamanlı
 • Banu Kuran
 • Sema Öncel
 • Selda Sarıkaya
 • Serpil Savaş
 • Kazım Şenel
 • Hatice Uğurlu
 • Pelin Yazgan
Turk J Osteoporos 2012; 18: 0-0 DOI: 10.4274/tod.63634
Osteoporozda Yaşam Kalitesi: Bir Kontrollü Çalışma
 • Halim Yılmaz
 • Gülten Erkin
 • Halime Almula Demir Polat
 • Sami Küçüksen
 • Ali Sallı
 • Hatice Uğurlu
Turk J Osteoporos 2012; 18: 0-0 DOI: 10.4274/tod.07769
Postmenopozal Osteoporozda Strontium Ranelat'ın Kısa Dönemde Ağrı ve Kemik mineral Yoğunluğu Üzerine Etkisi
 • Halil Koyuncu
 • Meryem Gül Erden
 • Selma Esen
Turk J Osteoporos 2012; 18: 0-0 DOI: 10.4274/Tod.41636
Postmenopozal Kadınlarda Risedronat ve Stronsiyum Ranelat’ın Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması
 • Figen Yılmaz
 • Beril Doğu
 • Hülya Şirzai
 • Banu Kuran
Turk J Osteoporos 2012; 18: 0-0 DOI: 10.4274/tod.54775

Derleme

Depresyon ve Osteoporoz
 • Ülkü Akarırmak
Turk J Osteoporos 2012; 18: 0-0 DOI: 10.4274/tod.02996

Olgu Sunumu

Sekonder Osteoporoz Nedeni Marfan Sendromu: Olgu Sunumu
 • Beril Doğu
 • Jülide Öncü
 • Hülya Şirzai
 • Figen Yılmaz
 • Banu Kuran
Turk J Osteoporos 2012; 18: 0-0 DOI: 10.4274/tod.93063

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler