Cilt 17, Sayı 2

Ağustos 2011
(4) Orijinal Makale, (2) Olgu Sunumu, (1) Editörden

Editörden

Editörden
 • Jale Meray
Turk J Osteoporos 2011; 17: 0-0

Orijinal Makale

Osteoporozlu Kadınlarda Postural Denge ve Etkileyen Faktörler
 • Duygu Ünlüsoy
 • Ece Aydoğ
 • Reyhan Tuncay
 • Rahime Eryüksel
 • İhsan Ünlüsoy
 • Aytül Çakıcı
Turk J Osteoporos 2011; 17: 0-0
Osteoporoz Risk Faktörlerinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi
 • Ebru Umay
 • Uğur Tamkan
 • İbrahim Gündoğdu
 • Serkan Umay
 • Aytül Çakcı
Turk J Osteoporos 2011; 17: 0-0
Kortikal Kemik Hassasiyeti Postmenopozal Kadınlarda Kemik Mineral Yoğunluğunun Pratik Bir Göstergesi Olarak Kullanılabilir mi?
 • Kerem Gün
 • Murat Uludağ
 • Nurettin İrem Örnek
 • Halil Koyuncu
Turk J Osteoporos 2011; 17: 0-0
İnmeli Hastaların D Vitamini Düzeyleri Fonksiyonel Durumlarıyla Her Zaman İlişkili midir?
 • Oya Özdemir
 • Gülbüz Samut
 • Yeşim Gökçe Kutsal
Turk J Osteoporos 2011; 17: 0-0

Olgu Sunumu

Camurati-Engelmann Hastalığı ve Osteoporoz: Olgu sunumu
 • Nurettin Irem Örnek
 • Kerem Gün
 • Murat Uludağ
 • Tuğçe Özekli Mısırlıoğlu
 • Ülkü Akarırmak
 • Hidayet Sarı
 • Silvia Zamberlan
Turk J Osteoporos 2011; 17: 0-0
Osteoporozlu Hastalarda Gözardı Edilen Bir Risk Faktörü: Sigara Kullanımı
 • Özlem Taşoğlu
 • Oya Özdemir
 • Yeşim Gökçe Kutsal
Turk J Osteoporos 2011; 17: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler