Cilt 10, Sayı 2

Haziran 2004
(6) Diğer, (1) Editörden

Editörden

Editörden
 • Merih Saridogan
Turk J Osteoporos 2004; 10: 0-0

Diğer

Biyomedikal Dergilere Gönderilecek Metinlerde Aranan Ortak Kosullar(*) (1)
 • Mahir Özmen
Turk J Osteoporos 2004; 10: 0-0
HMG-CoA Redüktaz Inhibitörlerinin (Statinler) Kemik Mineral Yogunlugu ve Metabolizmasina Etkileri
 • Nehir Samanci
 • M. Can Öksüz
 • Nilüfer Balci
 • Mehmet Arman
Turk J Osteoporos 2004; 10: 0-0
Pre ve Postmenopozal Kadinlarda Kantitatif Kalkaneal Ultrason Parametreleri ile Agri ve Demografik Özellikler Arasindaki Iliskinin Degerlendirilmesi
 • Erdal Yücel
 • Halil Koyuncu
 • Halime Toros
 • Ilhan Karacan
 • Ahmet Dinç
 • Filiz Kumbasar
Turk J Osteoporos 2004; 10: 0-0
Postmenopozal Kadınlarda Kemik Mineral Yoğunluğu ile D Vitamini ve Diğer Laboratuvar Değerlerin Karşılaştırılması
 • Siranus Kokino
 • Yeşim Pekindil
 • Aral Hakgüder
 • Mustafa Yıldız
Turk J Osteoporos 2004; 10: 0-0
Postmenopozal Osteoporozda Hiperkalsiüri
 • Ayfer Kanberoglu
 • Sule Tütün
 • Hale Aral
 • Güvenç Güvenen
Turk J Osteoporos 2004; 10: 0-0
Stronsiyum ve Osteoporoz
 • Ferda Özdemir
 • Esra Esen
Turk J Osteoporos 2004; 10: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler