Cilt 12, Sayı 2

Haziran 2006
(4) Diğer, (1) Olgu Sunumu, (1) Editörden

Editörden

Editörden
 • Merih Saridogan
Turk J Osteoporos 2006; 12: 0-0

Olgu Sunumu

Gebelige Bagli Osteoporoz: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu
 • Gülriz Özbek
 • Hatice Resorlu
 • Altinay Göksel Karatepe
 • Taciser Kaya
 • Rezzan Günaydin
 • Necla Özer
 • Nesrin Sen
Turk J Osteoporos 2006; 12: 0-0

Diğer

Postmenopozal Osteoporoz ve Osteopenide Plazma Homosistein Düzeyleri ile Biyokimyasal Kemik DöngüsüBelirteçleri Arasindaki Iliski - Orijinal Arastirma
 • Sebahat Özlem
 • Nehir Samanci
 • Binnur Karayalçin
 • Meral Bilgilisoy
 • Ülkü Gürbüz
 • Özge Gülsüm Illeez
 • Meral Gültekin
Turk J Osteoporos 2006; 12: 0-0
Diyetin Kemik Mineral Yogunlugu ve Serum Insülin Benzeri Büyüme Faktörü-1 Düzeyleri Üzerine Etkisi - Orijinal Arastirma
 • Ahmet Dinç
 • Merih Eryavuz Saridogan
 • Aliye Özenoglu
 • Günay Can
Turk J Osteoporos 2006; 12: 0-0
Postmenopozal Osteoporotik Kadinlarda Fraktürün Yasam Kalitesi Üzerine Etkisi - Orijinal Arastirma
 • Belgin Erhan
 • Berrin Gündüz
Turk J Osteoporos 2006; 12: 0-0
Osteoporozda Vitamin D Düzeyinin Yasam Kalitesi Üzerine Etkisi - Orijinal Arastirma
 • Ilker Coskun Benlidayi
 • Füsun Güler Uysal
 • Sibel Basaran
 • Rengin Güzel
Turk J Osteoporos 2006; 12: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler