Cilt 13, Sayı 3

Eylül 2007
(5) Orjinal Araştırma, (1) Editörden

Editörden

Editörden
 • Merih Saridogan
Turk J Osteoporos 2007; 13: 0-0

Orjinal Araştırma

İnmeli Hastaların Kemik Mineral Yoğunlukları ve Klinikleri Arasındaki İlişkiler
 • Nur Kesiktaş
 • Ayşe Karan
 • Ayşe Yalıman
 • Nurten Eskiyurt
Turk J Osteoporos 2007; 13: 0-0
Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kütle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi
 • Burcu Yanık
 • Hakan Atalar
 • Duygu Geler Külcü
 • Derya Gökmen
Turk J Osteoporos 2007; 13: 0-0
Kayseri Melikgazi Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesindeki Kadınların Osteoporoza Yönelik Bilgi ve Davranışları
 • Rıza Çıtıl
 • Murat Özdemir
 • Serpil Poyrazoğlu
 • Elçin Balcı
 • Mualla Aykut
 • Yusuf Öztürk
Turk J Osteoporos 2007; 13: 0-0
Ankilozan Spondilitli Erkek Osteoporozlu Hastalarda Nazal Kalsitonin Tedavisinin Etkisi: Ön Çalışma
 • Pınar Borman
 • Hatice Bodur
 • Filiz Eser
 • Sezin Bingöl
Turk J Osteoporos 2007; 13: 0-0
Erkek KOAH Hastalarında Osteoporozun Değerlendirilmesi
 • Hale Karapolat
 • Sibel Eyigör
 • Alev Gürgün
 • Yeşim Kirazlı
 • Özen Kaçmaz Başoğlu
 • Berrin Durmaz
Turk J Osteoporos 2007; 13: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler