Cilt 24, Sayı 3

Aralık 2018
(1) Editörden, (3) Diğer, (5) Orijinal Araştırma, (3) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Yeşim Kirazlı
Turk J Osteoporos 2018; 24: 0-0

Orijinal Araştırma

Lomber Kemik İliğinin Difüzyon ve Kimyasal Kayma Manyetik Rezonans Görüntüleme Özellikleri; Osteoporozla Korelasyon
 • Betül Kızıldağ
 • Mehmet Akif Sarıca
 • Nursel Yurttutan
Turk J Osteoporos 2018; 24: 67-72 DOI: 10.4274/tod.galenos.2018.95530
Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Nöropatik Ağrının Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi ve Özürlülük Üzerine Etkisi
 • Bilge Kesikburun
 • Nihal Tezel
 • Nuray Gülgönül
 • Emel Ekşioğlu
 • Aytül Çakcı
Turk J Osteoporos 2018; 24: 73-77 DOI: 10.4274/tod.galenos.2018.43255
Behçet Hastalığında Kemik Mineral Dansitesi ve D Vitamini Değerleri
 • Ayhan Kul
 • Akın Erdal
Turk J Osteoporos 2018; 24: 78-83 DOI: 10.4274/tod.galenos.2018.16362
Postmenopozal Osteoporozlu Hastalarda Spinopelvik Radyolojik Parametrelerle Denge, Yürüme ve Düşme Etkinliğinin İlişkisinin İncelenmesi
 • Esra Giray
 • Gülseren Akyüz
Turk J Osteoporos 2018; 24: 84-91 DOI: 10.4274/tod.galenos.2018.07830
Kırsal Bölgede Özürlü Sağlık Kuruluna Başvuran Geriatrik Hastaların Özürlülük Dağılımı
 • Fatmanur Aybala Koçak
 • Emine Eda Kurt
 • Senem Şaş
 • Yusuf Koçak
 • Hatice Rana Erdem
 • Figen Tuncay
 • Öznur Büyükturan
Turk J Osteoporos 2018; 24: 92-99 DOI: 10.4274/tod.galenos.2018.36349

Olgu Sunumu

Çocukta Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu: Olgu Sunumu
 • Senem Şaş
 • Hatice Rana Erdem
 • Fatmanur Aybala Koçak
 • Figen Tuncay
 • Emine Eda Kurt
Turk J Osteoporos 2018; 24: 100-103 DOI: 10.4274/tod.galenos.2018.27147
Kronik Hemodiyaliz Hastasında Bilateral Quadriceps ve Eşlik Eden Unilateral Triceps Tendon Rüptürü
 • Neşe Gürel Kandemir
 • Emine Aydın
 • Şeniz Akçay Yalbuzdağ
 • İlker Şengül
 • Ahmet Kurtulmuş
 • Taciser Kaya
 • Altınay Göksel Karatepe
Turk J Osteoporos 2018; 24: 104-107 DOI: 10.4274/tod.galenos.2018.34635
Gebeliğe Bağlı Gelişen Bilateral Femur Başı Avasküler Nekrozu: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
 • Servet İğrek
 • Tolga Onay
 • Emir Kütük
Turk J Osteoporos 2018; 24: 108-111 DOI: 10.4274/tod.galenos.2018.76588

Diğer

2018 Hakem Dizini
Turk J Osteoporos 2018; 24: 0-0
2018 Yazar Dizini
Turk J Osteoporos 2018; 24: 0-0
2018 Konu Dizini
Turk J Osteoporos 2018; 24: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler