Cilt 24, Sayı 2

Ağustos 2018
(1) Editörden, (3) Orijinal Araştırma, (2) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Yeşim Kirazlı
Turk J Osteoporos 2018; 24: 0-0

Orijinal Araştırma

Fibromiyalji Sendromlu Kadın Hastalarda Yaşam Kalitesi Düzeyi ve İlişkili Faktörler
 • Aliye Bulut
 • Emel Top
Turk J Osteoporos 2018; 24: 40-45 DOI: 10.4274/tod.30932
Romatoid Artrit Tanılı Hastalarda İnterlökin-17 ile Osteoporoz Arasındaki İlişki
 • Sedef Akdeniz
 • Olcay Akdeniz
 • Nurdan Sakallı
 • Gülcan Gürer
 • Mevlüt Türe
 • Hilal Yeşil
Turk J Osteoporos 2018; 24: 46-52 DOI: 10.4274/tod.65982
Yaşlı Postmenapozal Osteoporozlu Hastalarda Tedavi Sonuçlarımız: Oral ve Parenteral Bifosfonatların Karşılaştırılması
 • Ahmet Aslan
 • Anıl Gülcü
 • Ahmet Özmeriç
Turk J Osteoporos 2018; 24: 53-58 DOI: 10.4274/tod.73645

Olgu Sunumu

Kronik Hepatit B’li Hastada Adefovir Tedavisi Sonrası Gelişen Osteoporoz ve Hipofosfatemik Osteomalaziye Bağlı Patolojik Femur Kırığı
 • Sevilay Batıbay
 • Duygu Geler Külcü
 • Nilgün Mesci
 • Borçak Çağlar Ruhi
 • Zerrin Şahin
 • Hasan Gündoğdu
Turk J Osteoporos 2018; 24: 59-62 DOI: 10.4274/tod.04796
Herpes Zoster Sonrası Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu: Olgu Sunumu
 • Fulya Bakılan
 • Sibel Ösken
 • Ayşe Ekim
Turk J Osteoporos 2018; 24: 63-66 DOI: 10.4274/tod.55477

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler