Cilt 23, Sayı 2

Ağustos 2017
(4) Orijinal Araştırma, (2) Editöre Mektup, (4) Olgu Sunumu, (1) Editörden

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Yeşim Kirazlı
Turk J Osteoporos 2017; 23: 0-0

Orijinal Araştırma

Nöropatik Ağrı Komponenti Olan Diz Osteoartritinde Transkutanöz Elektrik Sinir Stimülasyonu Etkinliği: Randomize Kontrollü Çalışma
 • Cemile Sevgi Polat
 • Asuman Doğan
 • Didem Sezgin Özcan
 • Belma Füsun Köseoğlu
 • Sinem Koçer Akselim
 • Şule Şahin Onat
Turk J Osteoporos 2017; 23: 47-51 DOI: 10.4274/tod.47113
Türkiye’nin İki Farklı Bölgesindeki Kemik Mineral Yoğunluğu Ölçümlerinin Karşılaştırılması
 • Ahmet İmerci
 • Nevres Hürriyet Aydoğan
 • Önder Yeniçeri
Turk J Osteoporos 2017; 23: 52-56 DOI: 10.4274/tod.85856
Osteoporozu Olan ve Olmayan Postmenapozal Kadınlarda Vertebral Kırık Varlığı
 • Merih Özgen
 • Onur Armağan
 • Selen Kuzgun
 • Fulya Bakılan
 • Funda Berkan
 • Fezan Şahin Mutlu
Turk J Osteoporos 2017; 23: 57-60 DOI: 10.4274/tod.38233
Vitamin D Düzeyi ile Non-spesifik Kas İskelet Sistemi Ağrıları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Çok Merkezli Retrospektif Bir Çalışma (İnme Çalışma Grubu)
 • Ali Yavuz Karahan
 • Berrin Hüner
 • Banu Kuran
 • Nebahat Sezer
 • Canan Çelik
 • Ender Salbaş
 • Banu Ordahan
 • Gülten Karaca
 • Halim Yılmaz
 • Berrin Gündüz
 • Belgin Erhan
 • Derya Soy Buğdaycı
 • Ayşenur Bardak
 • Nurdan Paker
 • Duygu Geler Külcü
 • Ayşe Yalıman
 • Nilgün Şimşir Atalay
 • Necmettin Yıldız
 • Afitap İçağasıoğlu
 • Sibel Başaran
 • Canan Tıkız
 • Ercan Kaydok
 • Taciser Kaya
 • Gülçin Kaymak Karataş
 • Fatih Baygutalp
 • Göksel Çelebi
 • Figen Yılmaz
 • Kadriye Öneş
 • Selami Akkuş
 • Yasemin Yumuşakhuylu
 • Gülgün Durlanık
 • Beril Doğu
 • Jülide Öncü
 • Aylin Sarı
 • Feyza Ünlü Özkan
 • Meryem Yılmaz Kaysın
 • Özden Özyemişçi Taşkıran
 • Asiye Mukaddes Erol
 • Nurten Eskiyurt
Turk J Osteoporos 2017; 23: 61-66 DOI: 10.4274/tod.88700

Olgu Sunumu

Lomber Radikülopatiyi Taklit Eden Postpartum Unilateral Sakral Stres Kırığı: Olgu Sunumu
 • Sinan Bağçacı
 • Ali Yavuz Karahan
Turk J Osteoporos 2017; 23: 67-69 DOI: 10.4274/tod.67699
Gebelikte Dual Etiyolojili Bel Ağrısı: Lomber Disk Hernisi ve Bilateral Kalçanın Geçici Osteoporozu Birlikteliği Olgu Sunumu
 • Aynur Aydoğan İzol
 • Belgin Erhan
 • Neriman Rençber
Turk J Osteoporos 2017; 23: 70-74 DOI: 10.4274/tod.70783
Uzun Dönem Glukokortikoid ve Siklosporin-A Kullanımına Sekonder Gelişen Osteoporotik Vertebra Fraktürleri: Olgu Sunumu
 • Selda Çiftci
 • Jülide Öncü Alptekin
 • Zehra Duman
 • Cansu Mert
 • Rana Terlemez
 • Figen Yılmaz
 • Banu Kuran
Turk J Osteoporos 2017; 23: 75-78 DOI: 10.4274/tod.99815
Paratiroidektomi Sonrası Gelişen Akut Kalsiyum Pirofosfat Artriti
 • Alper Uçkun
 • Naciye Füsun Toraman
 • Tuncay Çakır
 • İlhan Sezer
Turk J Osteoporos 2017; 23: 79-81 DOI: 10.4274/tod.20981

Editöre Mektup

Karpal Tünel Sendromunun Nadir Nedenlerinden Biri: Derin Doku Lipomları
 • Selçuk Sayılır
Turk J Osteoporos 2017; 23: 82-83 DOI: 10.4274/tod.52244
Atipik Bir Şikayetle Başvuran Hastada Spinal İntramedüller Tümör Olgusu
 • Alparslan Yetişgin
 • Dilek Şen Dokumacı
 • Nergiz Keleş
 • Mahmut Demir
Turk J Osteoporos 2017; 23: 84-85 DOI: 10.4274/tod.98705

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler