Cilt 29, Sayı 2

Ağustos 2023
(1) Editörden, (1) Derleme, (7) Orijinal Araştırma, (1) Kısa Rapor, (3) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Yeşim Kirazlı
Turk J Osteoporos 2023; 29: 0-0

Derleme

Osteoporoz Hastaları için Egzersiz Önerileri: Hangi Egzersiz Türü? Ne Zaman?
 • Dilek Eker Büyükşireci
 • Levent Karataş
 • Jale Meray
Turk J Osteoporos 2023; 29: 74-79 DOI: 10.4274/tod.galenos.2023.97059

Orijinal Araştırma

Geriatrik Bireylerde Koronavirüse Yakalanma Korkusunun Yaşam Doyumu ile İlişkisi
 • Emine Atıcı
 • Merve Akış
 • Emine Eda Kurt
Turk J Osteoporos 2023; 29: 80-83 DOI: 10.4274/tod.galenos.2022.50103
Aksiyel Spondiloartropatili Hastalarda IL-17 Bloker Tedavisi ve Anti-TNF Ajan Tedavisinin Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkisinin Retrospektif Karşılaştırılması
 • Nur Ferhatlar
 • Esma Demirhan
 • Selcen Kanyılmaz
 • Sevgi Atar
 • Ömer Kuru
Turk J Osteoporos 2023; 29: 84-88 DOI: 10.4274/tod.galenos.2022.90277
Romatoid Artritli Kadın Hastalarda Tenar ve Hipotenar Kas Kalınlıklarının Klinik Faktörler, Uyluk Kas Kalınlığı ve Fiziksel Performans ile İlişkisi
 • Erkan Mesci
 • Nilgün Mesci
Turk J Osteoporos 2023; 29: 89-95 DOI: 10.4274/tod.galenos.2022.86547
Geriatrik Popülasyon için Fiziksel Performansın Fonksiyonel Değerlendirme Ölçeği Türkçe Versiyonu: Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması
 • Bürde Kesikbaş
 • Emine Atıcı
 • Josu Alustiza Navarro
Turk J Osteoporos 2023; 29: 96-102 DOI: 10.4274/tod.galenos.2022.63496
Miyofasiyal Ağrı Sendromlu Hastalarda Eklem Hipermobilitesi Sıklığının Değerlendirilmesi
 • Mustafa Tuna
Turk J Osteoporos 2023; 29: 103-108 DOI: 10.4274/tod.galenos.2022.80958
Osteoporoz ile İlgili Türkçe Web Sitelerinin Bilgi İçeriği, Okunabilirlik, Güvenilirlik ve Kalitesinin Değerlendirilmesi
 • Ramazan Yılmaz
 • Savaş Karpuz
 • Halim Yılmaz
 • İbrahim Solak
Turk J Osteoporos 2023; 29: 109-116 DOI: 10.4274/tod.galenos.2023.46872
Hipotiroidi ve Hipertirodisi Olan Hastaların Osteoporoz Bilgi ve Farkındalık Düzeylerinin Karşılaştırılması
 • Sevil Karagül
 • Işıl Fazilet Kartaloğlu
Turk J Osteoporos 2023; 29: 117-123 DOI: 10.4274/tod.galenos.2023.31932

Olgu Sunumu

Yanlış Bifosfonat Kullanımına Bağlı Oral Mukozal Ülser: Olgu Sunumu
 • Şeyma Nur Bayındır
 • Bilinç Doğruöz Karatekin
 • Afitap İçağasıoğlu
Turk J Osteoporos 2023; 29: 124-126 DOI: 10.4274/tod.galenos.2022.90912
Hemoptizi ile Başvuran Hasta, Hughes-Stovin Sendromlu Bir Olgu
 • Kezban Armağan Alptürker
 • Özgür Akgül
Turk J Osteoporos 2023; 29: 127-129 DOI: 10.4274/tod.galenos.2022.59023
Lomber Sempatik Ganglion Bloğu Sonrası Gelişen Osteoporotik Vertebra Kırığı Olgusu
 • Rıdvan Işık
 • Şahin Azizov
 • Savaş Şencan
 • Osman Hakan Gündüz
Turk J Osteoporos 2023; 29: 130-132 DOI: 10.4274/tod.galenos.2023.56833

Kısa Rapor

Osteoporozda Yaşam Kalitesi Anketleri ve Risk Değerlendirme Ölçeklerinin Kullanımında Sağlık Çalışanlarının Tercihleri: Kısa Rapor
 • Yeşim Gökçe Kutsal
 • Yeşim Kirazlı
 • Ülkü Akarırmak
 • Rana Terlemez
 • Şansın Tüzün
 • Merih Sarıdoğan
 • Nurten Eskiyurt
Turk J Osteoporos 2023; 29: 133-136 DOI: 10.4274/tod.galenos.2023.71135

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler