Cilt 22, Sayı 3

Aralık 2016
(1) Editörden, (5) Orijinal Araştırma, (5) Olgu Sunumu, (5) Editöre Mektup, (3) Diğer

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Yeşim Kirazlı
Turk J Osteoporos 2016; 22: 0-0

Orijinal Araştırma

Fibromiyalji Sendromunda Dikkat Çeken Hematolojik Laboratuvar Değerleri
 • Selçuk Sayılır
Turk J Osteoporos 2016; 22: 121-124 DOI: 10.4274/tod.16769
Ankilozan Spondilitli Erkek Hastalarda Serum D Vitamini Seviyesinin Hastalık Aktivitesi ile İlişkisi
 • Nilgün Mesci
 • Duygu Geler Külcü
 • Sevilay Çüçen Batıbay
 • Pınar Duygu Eroğlu
Turk J Osteoporos 2016; 22: 125-128 DOI: 10.4274/tod.68736
Fibromiyalji Sendromunda Semptom Şiddeti ve Kognitif Fonksiyonların Obezite ile İlişkisi
 • Selçuk Sayılır
Turk J Osteoporos 2016; 22: 129-131 DOI: 10.4274/tod.44366
Askeri Personel Kemik Yoğunluğu Üzerine Fiziksel Aktivitenin Etkisi
 • Iman Mokhtari Garakani
 • Farid Rezaei Moghaddam
 • Kamran Azma
 • Mozhgan Kamalifard
 • Mehdi Kouchakali
Turk J Osteoporos 2016; 22: 132-136 DOI: 10.4274/tod.94834
D Vitamininin Kognitif Fonksiyonlarla İlişkisi: Genç Erişkin Kadınlarda Kesitsel Bir Çalışma
 • Sibel Ösken
 • Afitap İçağasıoğlu
 • Pınar Arslan
 • Zeliha Eğilmez
 • Sadiye Murat
Turk J Osteoporos 2016; 22: 137-140 DOI: 10.4274/tod.09326

Olgu Sunumu

Hipertiroidizm Tanısı Konan Bir Hastada Osteoporoza Bağlı Vertebral Kompresyon Fraktürü
 • Ayhan Kul
 • Buminhan Seferoglu
 • Kazim Senel
 • Fatih Bagcier
Turk J Osteoporos 2016; 22: 141-144 DOI: 10.4274/tod.93898
Geç Tanı Nedeniyle Tek Taraflı Alt Ekstremite Atrofisi Gelişmiş Femur Proksimalinde Osteoid Osteoma: Olgu Sunumu
 • Alparslan Yetişgin
 • Ahmet Boyacı
 • Ahmet Tutoğlu
 • Ahmet Hartavi
Turk J Osteoporos 2016; 22: 145-148 DOI: 10.4274/tod.53825
Prostat Kanseri Radyoterapisi Sonrası Gelişen Femur Başı Avasküler Nekrozu ve Pelvik Yetersizlik Kırığı Olgusu
 • Hidayet Sarı
 • Nurettin İrem Örnek
 • Hamza Sucuoğlu
 • Rana Kaynar
 • Murat Uludağ
Turk J Osteoporos 2016; 22: 149-152 DOI: 10.4274/tod.77598
Gebelik Sonrası Bel Ağrısının Nadir Bir Sebebi: Postpartum Osteoporoz ve Tedavi
 • Muzaffer İlhan
 • İrem Yasin Çetin
 • Duygu Kurtuluş
 • Özcan Karaman
 • Ertuğrul Taşan
Turk J Osteoporos 2016; 22: 153-155 DOI: 10.4274/tod.32650
Gebelikte Görülen Bel Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Gebelikle İlişkili Osteoporoz
 • Alparslan Yetişgin
 • Dilek Şen Dokumacı
 • Mehmet Ali Eren
 • Hamza Karabağ
Turk J Osteoporos 2016; 22: 156-160 DOI: 10.4274/tod.35582

Editöre Mektup

Romatoid Artrit ve Crohn Hastaligi’nin Nadir Birlikteligi
 • Hatice Reşorlu
 • Erdem Akbal
 • Ferhat Gökmen
 • Yılmaz Savaş
Turk J Osteoporos 2016; 22: 161-162 DOI: 10.4274/tod.32548
Piriformis Apsesi ile Prezente Olan Brusella Olgusu
 • Fatih Bağcıer
 • Osman Onaç
 • Ayhan Kul
 • Akın Erdal
Turk J Osteoporos 2016; 22: 163-164 DOI: 10.4274/tod.28291
Behçet Hastasında Nadir Diz Ağrısı Nedeni: Suprapatellar Sinoviyal Kondromatozis
 • Fatih Bağcıer
 • Ahmet Çelik
 • Akın Erdal
Turk J Osteoporos 2016; 22: 165-166 DOI: 10.4274/tod.53254
Protrüzyo Asetabulinin Nadir Bir Nedeni: Kalça Eklemi Sinoviyal Kondromatozisi
 • Fatih Bağcıer
 • Ayhan Kul
 • Hayri Oğul
Turk J Osteoporos 2016; 22: 167-168 DOI: 10.4274/tod.37232
Quadriseps Kasında Atravmatik Miyozitis Ossifikans
 • Ayhan Kul
 • Fatih Bağcıer
 • Akın Erdal
Turk J Osteoporos 2016; 22: 169-170 DOI: 10.4274/tod.59144

Diğer

2016 Hakem Dizini
Turk J Osteoporos 2016; 22: 0-0
2016 Yazar Dizini
Turk J Osteoporos 2016; 22: 0-0
2016 Konu Dizini
Turk J Osteoporos 2016; 22: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler