Cilt 28, Sayı 2

Ağustos 2022
(13) Orijinal Araştırma, (1) Editörden, (2) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Yeşim Kirazlı
Turk J Osteoporos 2022; 28: 0-0

Orijinal Araştırma

Osteoporozlu Kadınlarda Lomber Spinal Manyetik Rezonans Görüntülemenin Tanıya Katkısının Değerlendirilmesi
 • İrfan Atik
 • Seda Atik
 • Enes Gül
 • Sema Bulut
Turk J Osteoporos 2022; 28: 77-82 DOI: 10.4274/tod.galenos.2021.65037
Primer Diz Osteoartritinde Konvansiyonel Fizik Tedavi Modaliteleri ve Ekstrakorporeal Şok Dalga Tedavisinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması
 • Yaşar Arslan
 • Ayhan Kul
Turk J Osteoporos 2022; 28: 83-90 DOI: 10.4274/tod.galenos.2021.04764
Yeni Tanı Alan Akromegali Hastalarında Kemik Mineral Dansitometri Ölçümlerinin Değerlendirilmesi
 • Murat Çalapkulu
 • Muhammed Erkam Sencar
 • İlknur Öztürk Ünsal
 • Davut Sakız
 • Hayri Bostan
 • Hakan Düğer
 • Mustafa Özbek
 • Erman Çakal
Turk J Osteoporos 2022; 28: 91-96 DOI: 10.4274/tod.galenos.2021.59489
Tip 2 Diabetes Mellituslu ve Prediyabetli Hastalarda Osteoporoz ve İlişkili Faktörler
 • Derya Ünal
 • Kevser Onbaşı
 • Türkan Paşalı Kilit
Turk J Osteoporos 2022; 28: 97-103 DOI: 10.4274/tod.galenos.2021.15807
COVID-19 Hastalarında Toraks BT Şiddet Skorları, CO-RADS, D Vitamini Düzeyleri ve Diğer Laboratuvar Parametreleri Arasındaki İlişki
 • Kaan Alişar
 • Dilek Çetinkaya Alişar
 • Gonca Saglam
 • Serdar Karakullukçu
Turk J Osteoporos 2022; 28: 104-110 DOI: 10.4274/tod.galenos.2021.46693
Bel Ağrısı Olan Bireylerin Sosyal Uyum Yönünden Değerlendirilmesi
 • Aliye Bulut
 • Demet Gözaçan Karabulut
 • Duygu Ayar
 • Fatma Karasu
Turk J Osteoporos 2022; 28: 111-117 DOI: 10.4274/tod.galenos.2021.71354
Osteoporoz Hakkındaki Türkçe Videolarda Hangi Bilgiler Verilmektedir ve YouTube Güvenilir ve Kaliteli Bilgiler Sağlıyor mu: YouTube Videolarının Sistematik Bir Analizi
 • Yaşar Mahsut Dinçel
 • Erdem Can
 • Mohammad Amiry
 • Erdinç Genç
 • Sever Çağlar
 • Mekkedin Morina
 • Burak Kaval
Turk J Osteoporos 2022; 28: 118-124 DOI: 10.4274/tod.galenos.2021.80488
Tip 2 Diabetes Mellitusun İleri Yaş Kadınlarda Osteopeni ve Vertebral Kırıklar Üzerine Etkisi
 • Zeynep Koç
Turk J Osteoporos 2022; 28: 125-130 DOI: 10.4274/tod.galenos.2021.35403
Multipl Sklerozlu Hastalarda Osteoporoz Farkındalık ve Bilgi Düzeyleri
 • Ali Karakaş
 • Nihan Erdinç Gündüz
 • Sinem Özçelik
 • Hatice Limoncu
 • Banu Dilek
 • Selmin Gülbahar
 • Serkan Özakbas
 • Minuse Özlen Peker
Turk J Osteoporos 2022; 28: 131-136 DOI: 10.4274/tod.galenos.2021.56514
Osteopenili Kadınlarda Vertebra Deformasyonlarının Değerlendirilmesi
 • Zeynep Koç
Turk J Osteoporos 2022; 28: 137-146 DOI: 10.4274/tod.galenos.2022.65983
Osteoporoz Olan Hastalarda Laboratuvar Bulguları ile Kemik Mineral Yoğunluğu Arasındaki İlişki
 • Gülseren Dost Sürücü
 • Dilay Eken Gedik
Turk J Osteoporos 2022; 28: 147-152 DOI: 10.4274/tod.galenos.2022.81084
Zoledronik Asit Maruziyetinin Sinir Hücresi Üzerine Etkisinin SH-SY5Y Nöroblastoma Hücrelerinde Değerlendirilmesi
 • Mehtap Kara
Turk J Osteoporos 2022; 28: 153-157 DOI: 10.4274/tod.galenos.2022.72324
İskemik İnmeden Sağ Kalanlar Arasında 10 Yıllık Kırık Riski Değerlendirmesi, Komorbidite Yükü ve Fonksiyonel Durum Arasındaki İlişkiler
 • İlknur Aykurt Karlıbel
 • Meliha Kasapoğlu Aksoy
Turk J Osteoporos 2022; 28: 158-165 DOI: 10.4274/tod.galenos.2022.78557

Olgu Sunumu

Olgu Raporu: Zoledronik Asit İnfüzyonuyla İndüklenen Akut Unilateral Üveit
 • Kadir Songür
 • Deniz Başcıllar
 • Özlem El
Turk J Osteoporos 2022; 28: 166-168 DOI: 10.4274/tod.galenos.2022.94546
Eklem Tutulumu Olmadan Romatoid Artritin Başlangıç Bulgusu Olarak Bilateral Plevral Efüzyon: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması
 • Nurdan Yılmaz
 • Hanefi Suay Aytekin
Turk J Osteoporos 2022; 28: 169-172 DOI: 10.4274/tod.galenos.2022.68926

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler