Cilt 28, Sayı 1

Nisan 2022
(1) Editörden, (1) Derleme, (9) Orijinal Araştırma, (3) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Yeşim Kirazlı
Turk J Osteoporos 2022; 28: 0-0

Derleme

Osteoporoz: Ankilozan Spondilitli Hastalarda Yeterince Tanı Konmamış Bir Problem
 • Yeşim Kirazlı
 • Ece Çınar
Turk J Osteoporos 2022; 28: 1-5 DOI: 10.4274/tod.galenos.2022.68094

Orijinal Araştırma

D Vitamini, Diz Osteoartriti Şiddeti ve Enflamatuvar Belirteçler Arasındaki İlişki
 • Fulya Bakılan
 • Burcu Ortanca
Turk J Osteoporos 2022; 28: 6-10 DOI: 10.4274/tod.galenos.2021.66934
D Vitamini Eksikliği Olan Bireylerin Yaşam Tarzlarının Belirlenmesi
 • Mediha Çetin
 • Emine Kıyak
Turk J Osteoporos 2022; 28: 11-18 DOI: 10.4274/tod.galenos.2021.82687
Fibromiyalji Sendromu ile İlgili Türkiye’deki Bilgi Sunan Web Sitelerinin Okunabilirlik, İçerik ve Kalite Açısından İncelenmesi
 • Meryem Otu
 • Şerife Karagözoğlu
Turk J Osteoporos 2022; 28: 19-25 DOI: 10.4274/tod.galenos.2021.75508
Düşük Ferritin Düzeyine Sahip Reprodüktif Kadınlarda D Vitamini Düzeyleri Kemik Mineral
 • Hatice Hamarat
 • Göknur Yorulmaz
 • Ayşe Ekim Aydemir
 • Emel Örge Gönüllü
 • Ahmet Musmul
 • Sinem Gürcü
Turk J Osteoporos 2022; 28: 26-31 DOI: 10.4274/tod.galenos.2021.90582
Postmenopozal Kadınlarda Denge Egzersizlerinin Denge, Düşme Riski ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
 • Samed Solak
 • Hilal Yeşil
 • Ümit Dündar
 • Hasan Toktaş
 • Murat Yeşil
 • Murat Korkmaz
Turk J Osteoporos 2022; 28: 32-40 DOI: 10.4274/tod.galenos.2021.85866
Çene Kemiği Osteonekrozlu Hastalarda Cerrahinin Yeri Nedir? Bir Yaşam Kalitesi Analizi Çalışması
 • Ahmet Biçer
 • Nargız İbrahimli
 • Ozan Can Canbolat
 • Tahir Gürler
Turk J Osteoporos 2022; 28: 41-47 DOI: 10.4274/tod.galenos.2021.33340
Postmenopozal Osteoporoz Tanılı Hastalarda Abdominal Kas Aktivitelerinin Postural Kontrole Etkisi
 • Musa Polat
 • Belgin Karoğlan
Turk J Osteoporos 2022; 28: 48-54 DOI: 10.4274/tod.galenos.2022.75547
Osteoartritte Yaşam Kalitesi: Demografik ve Klinik Değişkenlerle İlişkisi
 • Seçilay Güneş
 • Beyza Doğanay Erdoğan
 • Şehim Kutlay
 • Ayşe Adile Küçükdeveci
Turk J Osteoporos 2022; 28: 55-60 DOI: 10.4274/tod.galenos.2022.73383
Erkeklerde Osteoporoz ve Osteoporotik Kırık Riskinin Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma
 • Uğur Ertem
 • Fatma Jale İrdesel
Turk J Osteoporos 2022; 28: 61-65 DOI: 10.4274/tod.galenos.2022.37980

Olgu Sunumu

Trakonya Balık Zehrinin Neden Olduğu Eklem Kısıtlılığı: Olgu Sunumu
 • Ezgi Yıldız Güvercin
 • Ece Çınar
 • Simin Hepgüler
Turk J Osteoporos 2022; 28: 66-68 DOI: 10.4274/tod.galenos.2021.27122
Teriparatid Kullanımı Sırasında Gelişen Multipl Miyelom Olgusu
 • Zehra Erdemir
 • Ayşe İyiyapıcı Ünübol
 • Mustafa Ünübol
 • Esra Ercan Aktekin
 • İrfan Yavaşoğlu
 • Engin Güney
Turk J Osteoporos 2022; 28: 69-73 DOI: 10.4274/tod.galenos.2021.24582
Ailevi Akdeniz Ateşi Hastasında Bilateral Bifosfonat-ilişkili Atipik Femur Boyun Kırığı: Olgu Sunumu
 • Sibel Balıkçı
 • Bilinç Doğruöz Karatekin
Turk J Osteoporos 2022; 28: 74-76 DOI: 10.4274/tod.galenos.2021.03779

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler