Cilt 27, Sayı 3

Aralık 2021
(7) Orijinal Araştırma, (1) Editörden, (3) Diğer, (1) Erratum, (1) Editöre Mektup, (5) Olgu Sunumu

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
 • Yeşim Kirazlı
Turk J Osteoporos 2021; 27: 0-0

Orijinal Araştırma

Servikal Miyofasiyal Ağrı Sendromu Olan Hastalarda Kinezyo Bantlamanın Ağrı ve Hayat Kalitesi Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Bir Çalışma
 • Sasan Zardoust
 • Oya Özdemir
 • Sevilay Karahan
 • Pınar Borman
Turk J Osteoporos 2021; 27: 128-132 DOI: 10.4274/tod.galenos.2021.27928
Diz Osteoartriti Egzersizlerinde Hastalara Bilgi Kaynağı Olarak YouTube
 • Fatih Bağcıer
 • Elem Yorulmaz
 • Mustafa Hüseyin Temel
Turk J Osteoporos 2021; 27: 133-139 DOI: 10.4274/tod.galenos.2021.48569
Behçet Hastalığında Serum Kalprotektin ve Demir Metabolizması Biyobelirteç Düzeyleri
 • Ahmet Karadağ
 • Halef Okan Doğan
Turk J Osteoporos 2021; 27: 140-144 DOI: 10.4274/tod.galenos.2021.45403
Koronavirüs Hastalığı-2019 Pandemisi ve “Yeni Normal”in Ortopedi Poliklinik Pratiği Üzerindeki Etkisi
 • Çağdaş Biçen
 • Mehmet Aykut Türken
Turk J Osteoporos 2021; 27: 145-150 DOI: 10.4274/tod.galenos.2021.20438
Osteoporoz Farkındalık Ölçeği Türkçe Formunun Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
 • Sibel Ocak Aktürk
 • Reci Meseri
 • Melek Gülsün Özentürk
Turk J Osteoporos 2021; 27: 151-158 DOI: 10.4274/tod.galenos.2021.22590
Postmenopozal Osteoporoz Tedavisinde Denosumabın Etkinliği: Bir Yıllık Takip, Tek Merkezli Çalışma
 • Nihal Tezel
 • Damla Cankurtaran
 • Öznur Ecerkale
 • Ece Ünlü Akyüz
Turk J Osteoporos 2021; 27: 159-164 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.83435
Denosumab Tedavisi Alan Postmenopozal Osteoporozlu Hastalarda Hasta Memnuniyeti, Sırt Ağrısı ve Kemik Mineral Dansitometri T-Skorlarının Değerlendirilmesi
 • Gonca Sağlam
 • Dilek Çetinkaya Alişar
Turk J Osteoporos 2021; 27: 165-169 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.91249

Olgu Sunumu

Omuz Ağrısının Nadir Bir Sebebi: Skapula Osteosarkomu
 • Kadir Güler
 • Ayşe Dicle Turhanoğlu
Turk J Osteoporos 2021; 27: 170-172 DOI: 10.4274/tod.galenos.2020.58661
Kronik Hemodiyaliz Hastasında Kas İskelet ve Periferik Sinir Sistemi Tutulumu: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
 • Zeynep Tuba Bahtiyarca
 • Fatma Aytül Çakcı
Turk J Osteoporos 2021; 27: 173-178 DOI: 10.4274/tod.galenos.2021.08379
Servikal Vertebra Tutulumlu Diffüz İdiyopatik İskelet Hiperosteozisi: Olgu Sunumu
 • Mehmet Arslan
 • Halil Öğüt
 • Hayal Güler
 • Ayşe Dicle Turhanoğlu
Turk J Osteoporos 2021; 27: 179-182 DOI: 10.4274/tod.galenos.2021.75768
Radyoterapi Sonrası İliak Kanadın Osteonekrozu ve Sakral Yetersizlik Fraktürleri: Olgu Sunumu
 • Esra Cansu Selbes
 • Ezgi Yıldız Güvercin
 • Ece Çınar
 • Simin Hepgüler
 • İpek Tamsel
Turk J Osteoporos 2021; 27: 183-186 DOI: 10.4274/tod.galenos.2021.81488
Notaljia Parestetika Teşhisi Konulan Bir Hastanın Kuru İğneleme ile Tedavisi: Bir Olgu Raporu
 • Serap Yılmaz Demiriz
 • Selda Sarıkaya
Turk J Osteoporos 2021; 27: 187-190 DOI: 10.4274/tod.galenos.2021.79664

Editöre Mektup

Pandemi Döneminde Telerehabilitasyon İhtiyacı Arttı: Sistemik Bir Çözüm Üretilebilir Mi?
 • Fatih Bağcıer
 • Ozan Volkan Yurdakul
Turk J Osteoporos 2021; 27: 191-192 DOI: 10.4274/tod.galenos.2021.46873

Erratum

Erratum
Turk J Osteoporos 2021; 27: 193-194 DOI: 10.4274/tod.galenos.2021.e001

Diğer

2021 Hakem Dizini
Turk J Osteoporos 2021; 27: 0-0
2021 Yazar Dizini
Turk J Osteoporos 2021; 27: 0-0
2021 Konu Dizini
Turk J Osteoporos 2021; 27: 0-0

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler