Olgu Sunumu

Yanlış Bifosfonat Kullanımına Bağlı Oral Mukozal Ülser: Olgu Sunumu

10.4274/tod.galenos.2022.90912

  • Şeyma Nur Bayındır
  • Bilinç Doğruöz Karatekin
  • Afitap İçağasıoğlu

Gönderim Tarihi: 08.05.2022 Kabul Tarihi: 04.10.2022 Turk J Osteoporos 2023;29(2):124-126

Bifosfonatlar osteoporoz tedavisinde yaygın olarak kullanılan ajanlardır. Bifosfonatlar genellikle iyi tolere edilen ilaçlar olmakla birlikte özellikle oral formları gastrointestinal sistem yan etkilerine neden olabilir. Oral bifosfonat kaynaklı oral mukozal lezyonlar, oral ülserler, veziküller ve diş eti iltihabı nadiren literatürde bildirilmiştir. Bifosfonatların yanlış kullanımına bağlı lezyonlar atipiktir ve diğer mukozal erozyonlardan ayırt edilmesi gerekir. Bu yazıda osteoporotik bir hastada yumuşak damakta ağrılı hemorajik oral ülser olgusu ilgili literatür ışığında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bifosfonat, alendronat, mukozal ülser, yanlış kullanım

Tam Metin (İngilizce)