Derleme

Still a Major Concern: Osteoporosis Has a Serious Impact on Quality of Life

10.4274/tod.galenos.2020.17136

  • Yeşim Gökçe Kutsal

Gönderim Tarihi: 16.02.2020 Kabul Tarihi: 28.02.2020 Turk J Osteoporos 2020;26(1):1-5

Osteoporoz önemli bir halk sağlığı sorunudur ve osteoporotik kırıklara bağlı olarak gelişen sakatlıklar yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Fiziksel, duygusal ve psikolojik yeti kayıpları, kalça, omurga veya el bileği kırıklarından kaynaklanan ağrı ile birlikte yaşam kalitesini değiştirmektedir. Osteoporozlu erkeklerde ve kadınlarda, hastalığın tüm aşamalarının etkili bir şekilde yönetilmesini sağlayacak uygun müdahaleler geliştirmek için, kırık oluşmadan önce bile yaşam kalitesi iyice araştırılmalıdır. Bilinmelidir ki; kırığı olmayan osteoporotic hastalarda bile yaşam kalitesi skorları düşük bulunmaktadır. Ayrıca yaşam kalitesini değerlendirmek, osteoporoz ile ilgili sağlık araştırmaları ve klinik çalışmalar için de gereklidir. Yaşam kalitesini değerlendirmek için kullanılan ölçeklerin seçimi araştırmanın türüne ve sorulan araştırma sorusuna bağlıdır; her ölçeğin kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır. Avrupa Osteoporoz Vakfı Yaşam Kalitesi Anketi ve Osteoporoz Yaşam Kalitesi Anketi daha çok kırık değerlendirmesini hedeflemektedir ve Osteoporoz Fonksiyonel Engellilik Anketi ise, egzersizi içeren uzunlamasına çalışmalar için kullanılabilir. Osteoporotik kırıkların gerek bireylere, gerekse sağlık sistemlerine ve toplumlara verdiği büyük yükün, bu tür yaklaşımların ilerletilmesi için açık bir itici güç olması gerektiği belirtilmekte olup, bu bağlamda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi de önemli bir ilk adım özelliği taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, yaşam kalitesi, anket

Tam Metin (İngilizce)