Olgu Sunumu

Sıradışı Bir Supraskapular Nöropati Olgusu: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

10.4274/tod.94914

  • Sevgi İkbali Afşar
  • Metin Karataş

Gönderim Tarihi: 08.06.2016 Kabul Tarihi: 26.06.2018 Turk J Osteoporos 2018;24(1):32-35

Supraskapular sinir nöropatisi omuzda ağrı ve kas zayıflığının nadir görülen bir nedenidir. Yaygın görülen nedenler arasında; para-labral kist, yumuşak doku veya kemik tümörleri gibi yer kaplayan lezyonlar, sporcularda tekrarlayan baş üstü aktiviteler, direkt travma, skapula kırığı ve iyatrojenik nedenler yer almaktadır. Supraskapular sinir nöropatisinin klinik prezentasyonu, servikal bölge ve omuz ile ilgili diğer patolojilerle çakışabileceğinden tanısı zor olabilir. Burada; 8 ay önce başlayan sol omuzda ağrı ve kolda güçsüzlük şikayetleri ile kliniğimize başvuran 33 yaşındaki erkek hasta sunulmaktadır. Yapılan klinik ve elektrofizyolojik değerlendirmeler supraskapular çentik düzeyinde sol supraskapular sinir lezyonunu doğrulamıştır. Bu olguyu, omuz ağrısının ayırıcı tanısında, nöropatiye neden olabilecek kitle, travma veya aşırı fiziksel aktivitenin olmadığı durumlarda da supraskapular sinir nöropatisinin akılda tutulması gerektiğini vurgulamak için hazırladık.

Anahtar Kelimeler: Rehabilitasyon, sinir basısı sendromları, elektromiyografi

Tam Metin (İngilizce)