Orijinal Araştırma

Siirt Bölgesinde D Vitamini Seviyesinin Yaş, Cinsiyet ve Mevsimlere Göre Değişimi

10.4274/tod.galenos.2020.37233

  • Naci Ömer Alayunt
  • Osman Özüdoğru

Gönderim Tarihi: 17.03.2020 Kabul Tarihi: 13.07.2020 Turk J Osteoporos 2020;26(3):160-164

Amaç:

Bu çalışmada, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne Siirt ve çevre illerden başvuran hastaların D vitamini düzeyleri incelenerek bölgenin the 25-hidroksivitamin D [25(OH)D] profilinin mevsim, yaş ve cinsiyet bazlı değişimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran [25(OH)D] düzeyleri retrospektif olarak incelenmiştir. Hastaneye başvuran 31.151 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların yaş, cinsiyet ve mevsimlere göre [25(OH)D] düzeyleri tespit edilmiştir. Serum [25(OH)D] düzeyinin <12 ng/mL olması ciddi eksiklik, 12-20 ng/mL hafif-orta derecede eksiklik, 21-30 ng/mL arası yetersizlik, >30 ng/mL yeterlilik olarak kabul edilmiştir.

Bulgular:

Yaşları 0-15 olan hastalarda (n=6.166) ortalama [25(OH)D] düzeyi 20,59±0,14 ng/mL, yaşları 16-30 olan hastalarda (n=10.791) ortalama [25(OH)D] düzeyi 15,65±0,10 ng/mL, yaşları 31-45 olan hastalarda (n=6.649) ortalama [25(OH)D] düzeyi 16,28±0,14 ng/mL, yaşları 46-60 olan hastalarda (n=4.120) ortalama [25(OH)D] düzeyi 16,83±0,23 ng/mL, yaşları 61-75 olan hastalarda (n=2.597) ortalama [25(OH)D] düzeyi 16,03±0,15 ng/mL seviyelerinde bulunmuştur.

Sonuç:

Kış ve ilkbaharda düşük seyreden [25(OH)D] güneşin yoğun ışınlarına maruz kalınan yaz ve sonbaharda da yüksek olduğu ancak her dört mevsimde de istenilen düzeylerden düşük olduğu gözlemlenmiştir. D vitamini düzeyindeki bu düşüklük kış mevsiminde hemen hiç vitamin D sentezinin olmaması ve gıdalarla yetersiz D vitamini alımı ile ilişkilendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Yaş, cinsiyet, mevsimler, osteoporoz, UV maruziyeti, D vitamini

Tam Metin (İngilizce)