Olgu Sunumu

Romatoid Artritli Hastalarda Pelvik Yetmezlik Kırıkları

10.4274/tod.galenos.2022.67944

  • Emel Ekşioğlu
  • Yasemin Tombak
  • Zeynep Şener
  • Ajda Bal

Gönderim Tarihi: 08.04.2022 Kabul Tarihi: 03.06.2022 Turk J Osteoporos 2023;29(1):66-68

Pelvik yetmezlik kırıkları için risk faktörlerinden biri romatoid artrittir (RA). Ne yazık ki bu hastalarda bu kırıkların tanısı güç olmakta ve tedavisi gecikmektedir. Bir RA hastası non-travmatik kasık veya bel ağrısı şikayeti ile geldiğinde bunun bir yetmezlik kırığı olabileceği düşünülmeli ve dikkatli klinik değerlendirme ve uygun görüntüleme yöntemleri kullanılmalıdır. Yetmezlik kırıkları RA’nın nadir görülen bir komplikasyonudur. Olgumuzda 70 yaşında RA’lı kadın akut başlangıçlı şiddetli sol kasık ağrısı ile başvurdu. Sol kalçanın bilgisayarlı tomografisi, asetabular çatının ve superıor-inferior pubis ramusunun önünde muhtemelen eski bir kırık olduğunu gösterdi. Hastadaki kırıklar konservatif olarak tedavi edildi. Erken teşhis ve ardından uygun tedavi, bu hastaların yaşam kalitesinin iyileştirilmesine ve sakatlıkların önlenmesine yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Yetmezlik kırığı, romatoid artrit, yaşam kalitesi, engellilik

Tam Metin (İngilizce)