Orijinal Araştırma

Şırnak İlinde D Vitamini Seviyesinin Yaş, Cinsiyet ve Mevsimlere Göre Değişimi

10.4274/tod.galenos.2022.48303

  • Veysel Tahiroğlu
  • Naci Ömer Alayunt

Gönderim Tarihi: 21.05.2022 Kabul Tarihi: 06.06.2022 Turk J Osteoporos 2023;29(1):17-21

Amaç:

Bu çalışma, 2021 yılında Türkiye’nin en sıcak ilçesi olan Cizre Devlet Hastanesi’ne başvuran hastaların D vitamini düzeylerini inceleyerek mevsim, yaş ve cinsiyete göre 25-hidroksi vitamin D [25(OH)D] profilini belirlemeyi amaçlamaktadır.

Gereç ve Yöntem:

Cizre Devlet Hastanesi’ne başvuran 13.387 hasta çalışmaya dahil edilmiştir ve [25(OH)D] düzeyleri retrospektif olarak incelenmiştir. Çalışmada [25(OH)D] düzeyleri, hastaların yaş, cinsiyet ve mevsimlerdeki farklılık durumlarına göre değerlendirilmiştir. [25(OH) D] düzeyinin serumdaki düzeyleri <12 ng/mL olduğu durumlar ciddi eksiklik, 12-20 ng/mL olduğu durumlar hafif-orta düzeyde eksiklik, 21-30 ng/mL olduğu durumlar yetersizlik, >30 ng/mL olduğu durumlar ise yeterlilik olarak kabul edilmiştir.

Bulgular:

Çalışmada 9.800 kadın ve 3.587 erkeğe ait bulgular değerlendirilmiştir. Kadınlarda [25(OH)D] serum düzeyi ortalaması 12,31±0,08 ng/mL, erkeklerde 17,58±0,15 ng/mL olarak tespit edilmiştir. Yaş grupları arasında hem erkek hem de kadın hastalarda D vitamini düzeyleri istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,01). [25 (OH)D] düzeylerinin hem kadınlarda hem de erkeklerde kışın en düşük ve yazın en yüksek olduğu mevsimler boyunca istatistiksel olarak anlamlı değişiklikler belirlendi (p<0,01). 0-15 yaş arası hastalarda (n=3.219) ortalama [25(OH)D] düzeyi 18,51±0,17 ng/mL, 16-30 yaş arası hastalarda (n=4.093) 11,86±0,12 ng/mL, 31-45 yaş arası hastalarda (n=3.008) 12,12±0,14 ng/mL, 46-60 yaş arası hastalarda (n=1.817), 12,39±0,18 ng/mL ve 61-75 yaş arası hastalarda (n=962) 13,40±0,28 ng/mL bulunmuştur.

Sonuç:

Bu çalışmada Cizre Devlet Hastanesi’ne başvuran hastalarda çok ciddi D vitamini yetersizliği tespit edilmiştir. Düşük D vitamini seviyelerinin, kışın güneş ışığının yetersizliği sonucunda hemen hemen hiç D vitamini sentezinin olmaması, bölgenin kapalı giyinme alışkanlıkları veya D vitamininden yetersiz yiyecekler ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışma sonucunda, destek tedaviye olan ihtiyaç daha fazla önem kazanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, cinsiyet, D vitamini, mevsimler, yaş

Tam Metin (İngilizce)