Derleme

Postür Kas İskelet ve Mekanik Sendromlar ile İlgili İnsan Hareket Fizyolojisi: Kas İskelet Remodellemesi Geleneksel Derleme

10.4274/tod.galenos.2021.49389

  • Yeliz Kahraman

Gönderim Tarihi: 06.05.2021 Kabul Tarihi: 22.06.2021 Turk J Osteoporos 2021;27(2):61-67

Postür kas performans modellemede çoklu hareket streslerin mekanik eylemlerine önem vurgular. İnsan duruşu, statik ve dinamik boyutlarda farklı artışlarla uzay konumlandırmalarıdır. Postür fonksiyonların nedeni, miyofasiküler sertliğe bağlı kas-iskelet sistemindeki gerginliktir. Çalışma geleneksel bir derlemedir. Performans ise genel mekanik eksikliklerin hipertrofi olduğu ısı ve ağrı kaynaklı sendromları açıklamaktadır. Postür analizi, biyomekanik ve kinesiyolojik nedenlere bağlı hareket sisteminde gösterilir. Mekanik sendromlar, postüral iskeletteki karmaşık ve geçitler ile ortaya çıkar. Karmaşık postüral kaslar, kompartıman yerleşimlerine göre uzuv fiksasyonu için izometrik modellemeyi doğrular. Bu nedenle kinematik veriler, sendromları göstermede sınırlıdır. Ek olarak, çalışma, kas performansının postüral egzersizlere nasıl dahil edilmesi gerektiğini göstermektedir. Mevcut yaklaşımlar, postüral analizlerin atrofik kısalma ve uzama için bireysel olması gerektiğini söylüyor. Çünkü bireylerin hareket performans faktörlerine karşı direnci değişkendir. Çalışmanın amacı postüral egzersizlerden önce indeksleri değerlendirmek için mekanikte sendromların oluşumunu açıklamaktır. Bu çalışmada, kapsamlı egzersizde yer alan boylamsal vücut kinesiyolojisi temelinde mekanik sendromlar gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Postüral kas sistemi, mekanik sendromlar, hareket modellemesi

Tam Metin (İngilizce)