Olgu Sunumu

Pediatrik Femur Boyun Stres Kırığı Olan Kistik Fibroz: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

10.4274/tod.galenos.2020.26918

  • Yavuz Şahbat
  • Ahmet Hamdi Akgülle

Gönderim Tarihi: 12.09.2019 Kabul Tarihi: 09.11.2020 Turk J Osteoporos 2021;27(2):117-120

Kistik fibrozis otozomal resesif geçişli, beyaz ırkın sık görülen bir genetik hastalığıdır. Sinopulmoner, gastrointestinal, genitoüriner, kemik ve eklem bulguları ile karşımıza çıkabilir. Osteoporoz, osteopeni ve kırıklar hastalığa bağlı kas-iskelet sistemi sorunlarıdır. Vertebra kırıkları sık görülmekle birlikte nadiren vertebra dışı kırıklar bildirilmiştir. Biz olgu sunumumuzda kistik fibrozisin yol açtığı osteopeniye bağlı femur boyun stres kırığı olan 9 yaşındaki bir kız hastayı sunmaktayız. Sinopulmoner enfeksiyon nedeni ile yatışı esnasında, travmasız sol uyluk ağrısı ve yük vermede zorluk nedeni ile tarafımıza danışılan hastanın anterior posterior radyografik değerlendirmesinde patolojik bulguya rastlanmayıp, manyetik rezonans görüntüleme sonucunda sol femur boynunda deplase olmayan kırık görüntüsü saptandı. Fullerton & Snowdy tip 2 olarak değerlendirilen hastaya cerrahi fiksasyon düşünülmedi. Non-steroid anti-enflamatuvar ilaç ve immobilizasyon ile başarılı şekilde tedavi edildi.

Anahtar Kelimeler: Kistik fibrozis, stres kırığı, çocuk femur boyun kırığı

Tam Metin (İngilizce)