Kısa Rapor

Osteoporozda Yaşam Kalitesi Anketleri ve Risk Değerlendirme Ölçeklerinin Kullanımında Sağlık Çalışanlarının Tercihleri: Kısa Rapor

10.4274/tod.galenos.2023.71135

  • Yeşim Gökçe Kutsal
  • Yeşim Kirazlı
  • Ülkü Akarırmak
  • Rana Terlemez
  • Şansın Tüzün
  • Merih Sarıdoğan
  • Nurten Eskiyurt

Gönderim Tarihi: 18.07.2023 Kabul Tarihi: 02.08.2023 Turk J Osteoporos 2023;29(2):133-136

Amaç:

Osteoporozu (OP) olan hastalarda kırık riskini ve yaşam kalitesini (QoL) değerlendirmek için en çok tercih edilen ölçme-değerlendirme araçlarını belirlemektir.

Gereç ve Yöntem:

Barselona’da düzenlenen WCO-IOF-ESCEO 2023 Kongresi sırasında 100 sağlık profesyoneli katılımcıya OP’li hastalarda tercih ettikleri QoL anketleri ve kırık riskini hesaplama araçları Türkiye Osteoporoz Derneği tarafından hazırlanan bir anket ile soruldu. Temel olarak katılımcılara kırık riskini değerlendirmek için hangi risk hesaplama aracını kullandıkları ile hastaların QoL’yi değerlendirip değerlendirmedikleri ve hangi anketi tercih ettikleri soruldu.

Bulgular:

Yirmi bir katılımcı QoL’yi değerlendirmediklerini bildirdi. QoL değerlendirmesini tamamlayanların en çok OP QoL anketini (%32,6) tercih ettikleri görüldü. Katılımcıların OP’de kırık riskini değerlendirmek için en çok Kırık Riski Değerlendirme Aracı’nı (Fracture Risk Assessment Tool-FRAX) (%81,0) tercih ettikleri gözlendi.

Sonuç:

Sağlık profesyonellerinin yaşam kalitesini değerlendirmede kullanılan anketlerde önemli bir tutarlılığa sahip olmamasına rağmen, FRAX’ın kırık riskini değerlendirmede önemli ölçüde tercih edildiği görüldü.

Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, yaşam kalitesi, osteoporotik kırıklar

Tam Metin (İngilizce)