Diğer

Osteoporoz ve Osteopenili Olgularda Pulmoner Fonksiyonlar ve Yasam Kalitesi - Orijinal Arastirma

  • Özlem Solak
  • Fatma Fidan
  • Ilknur Yigit Gökçe
  • Ümit Seçil Demirdal
  • Gülderen Çaliskan
  • Vural Kavuncu
  • Mehmet Ünlü

Turk J Osteoporos 2009;15(1):-

ÖzetAmaç: Osteoporoza bagli vertebral kiriklar ve kifoz açisinda artisa bagli solunum fonksiyonlarinda bozulmalar olabilir. Amacimiz osteoporozu olan hastalarin solunum fonksiyonlarini ve yasam kalitelerini degerlendirmektir.Gereç ve Yöntem: Çalismamiza poliklinigimizde takip edilen 51 osteoporoz (49 kadin, 2 erkek) ve 19 osteopenik kisi (18 kadin, 1 erkek) alindi. Katilimcilarin demografik özellikleri kaydedildi, solunum fonksiyon testi (SFT) yapildi ve dorsal lateral grafileri çekilerek Cobb açisi ölçüldü. Genel vücut agrisi Vizüel Analog Skala (VAS) ile, yasam kalitesi Short Form-36 (SF-36) anketi ile degerlendirildi.Bulgular: Yas ortalamasi osteoporoz grubunda 63,3±8,7, osteopeni grubunda 55,3±7,3 yil idi (p=0,001). Osteoporoz grubunun vücut kitle indeksi, osteopeni grubuna göre anlamli olarak daha düsüktü (sirasiyla 28,8±5,7, 32,2±5,5, p=0,029). Osteoporoz grubunda osteopeni grubuna göre ölçülen birinci saniyedeki zorlu ekspirasyon volümü (FEV1) (sirasiyla 1,8±0,4, 2,1±0,5, p=0,018) ve ölçülen zorlu vital kapasite (FVC) (sirasiyla 2,2±0,5, 2,6±0,6, p=0,005) degerleri anlamli olarak daha düsük bulundu. Iki grup arasinda diger SFT parametreleri açisindan anlamli farklilik saptanmadi. Ortalama Cobb açisi osteoporoz grubunda osteopeni grubuna göre daha yüksekti, ancak aralarindaki farklilik istatistiksel anlamli bulunmadi (sirasiyla 32,7±12,4, 28,5±9,5, p=0,194). Tüm hastalar degerlendirildiginde Cobb açisi ile SFT parametreleri arasinda anlamli korelasyon saptanmadi (p>0,05). Her iki grubun VAS ve SF-36 anketi skorlari arasinda anlamli farklilik saptanmadi (p>0,05).Sonuç: Osteoporoz grubunda osteopeni grubuna göre solunum fonksiyonlarindan ölçülen FEV1 ve ölçülen FVC degerlerini anlamli olarak daha düsük bulduk. Ancak %FEV1 ve %FVC degerleri arasinda anlamli farklilik saptamadik. Osteopeni grubunun daha genç ve daha kilolu olmasindan dolayi ölçülen degerlerdeki farkliliklarin olustugunu düsündük. Kifoz açisi ortalamasi çalismamizdaki kadar olan osteoporoz hastalarinin solunum fonksiyonlari ve yasam kaliteleri osteopenik kisilerden daha kötü degildir. (Osteoporoz Dünyasindan 2009;15:11-5)Anahtar kelimeler: Osteoporoz, kifoz, pulmoner fonksiyon, yasam kalitesiSummaryAim: Osteoporotic vertebral fractures and increased kyphotic angle may cause disturbances in pulmonary functions. Our aim was to evaluate pulmonary function and quality of life in osteoporotic patients. Material and Methods: Fifty-one patients with osteoporosis and 19 osteopenic subject, followed in our outpatient clinic, were included. Their demographics were recorded. All the subjects were submitted to pulmonary function test (PFT) and dorsal lateral radiography was obtained to measure Cobb angle. Global body pain was assessed using Visual Analogue Scale (VAS) and quality of life was assessed using Short Form-36 (SF-36) questionnaire.Results: The mean ages were 63.3±8.7 in osteoporosis and 55.3±7.3 in osteopenia groups (p=0.001). Body mass index of the osteoporosis group was significantly lower than osteopenia group (28.8±5.7 and 32.2±5.5, respectively, p=0.029). In osteoporosis group compared to osteopenia group, the absolute forced expiratory volume in 1 second (FEV1) (1.8±0.4 and 2.1±0.5, respectively, p=0.018) and absolute forced vital capacity (FVC) (2.2±0.5 and 2.6±0.6, respectively, p=0.005) were significantly lower. No differences were found between two groups concerning other PFT parameters. The mean Cobb angle was higher in osteoporosis group than osteopenia group, but the difference was not significant (32.7±12.4 and 28.5±9.5, respectively, p=0.194). When all the subjects were considered, no correlation was found between Cobb angle and PFT parameters (p>0.05). No significant difference was found between two groups in respect to VAS and SF-36 scores (p>0.05).Conclusion: We found absolute FEV1 and absolute FVC significantly lower in osteoporosis group compared to osteopenia group. But we observed no differences in % predicted FEV1 and % predicted FVC. We supposed that the differences were because the subjects in osteopenia group were younger and fatter. The pulmonary functions and quality of life of the osteoporotic patients with a kyphotic angle up to studied are not worse than the osteopenic people. (From the World of Osteoporosis 2009;15:11-5)Key words: Osteoporosis, kyphosis, pulmonary function, quality of life

Giris

Osteoporoz, kemik gücünün ve iskelet frajilitesinin bozulmasi sonucu kirik riskinde artis ile karakterize bir hastaliktir (1). Osteoporotik kiriklar, muskuloskeletal sistemi etkileyebilir, kronik agri, fonksiyonel dizabilite, duygu durum degisiklikleri ve bütün bunlarin sonucunda yasam kalitesinde bozulmaya yol açabilirler. Vertebral osteoporotik kiriklar, torakal kifoza neden olabilirler. Artmis torakal kifoz, gögüs kafesinde daralmaya ve bunun sonucunda solunum fonksiyonlarinda bozulmaya yol açabilir. Osteoporotik vertebral kiriklarin ve torakal kifozun solunum fonksiyonlari üzerine etkisini arastiran az sayida çalisma vardir (2-4). Biz de çalismamizda, osteoporozu olan hastalarla osteopenisi olan kisilerin solunum fonksiyonlarini ve yasam kalitelerini karsilastirmayi, artmis kifoz açisinin pulmoner fonksiyonlar üzerindeki etkisini arastirmayi amaçladik.