Orijinal Araştırma

Mechanisms and Causes of Osteoporotic Hip Fractures in Elderly Patients

10.4274/tod.galenos.2019.05914

  • Ayhan Ulusoy
  • Serdar Demiröz

Gönderim Tarihi: 04.08.2019 Kabul Tarihi: 17.09.2019 Turk J Osteoporos 2020;26(1):19-22

Amaç:

Türk toplumunda yaşlı hastalarda osteoporotik kalça kırık nedenlerini ve oluş mekanizmasını araştırmak.

Gereç ve Yöntem:

2013-2014 yıllarında kalça kırığı nedeniyle kliniğimizde ameliyat edilen 83 ardışık hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, kırık oluş nedenleri ve kırık tipleri, oluş mekanizması, kırığın olduğu yer, hastaların yalnız yaşayıp yaşamadığı ve yürümek için destek kullanıp kullanmadığı kaydedildi. Bu bilgiler retrospektif olarak değerlendirildi ve cinsiyete göre karşılaştırılarak analiz edildi.

Bulgular:

Hastaların %94’ü sağ veya sola doğru kalça eklemi üzerine ve %74’ü herhangi bir çevresel faktöre bağlı olmaksızın dengelerini kaybederek düşmüştür. Düşmelerin %80’i ev içinde olmaktadır ve hastaların %56’sı yürümeye yardımcı destek kullanmaktadır. Hastaların sadece %18’i evde yalnız yaşamaktadır. Vücut Kitle indeksi değerlerine göre hastaların sadece %3’ü obez veya aşırı kilolu iken %49’u düşük kiloludur.

Sonuç:

Yetmiş beş yaş üstü kalça kırığı olan hastaların çoğu düşük kilolu ve bakım için yardım alan kişilerdir. Kırıkların çoğu herhangi bir çevresel faktöre bağlı olmaksızın denge kaybı nedeniyle oluşmaktadır ve hastaların çoğu öne ya da arkaya değil yan tarafa doğru düşmektedir. Hasta kıyafetlerinin ve zeminin düşme esnasında oluşan travma şiddetini azaltacak şekilde modifiye edilmesi kalça kırığı insidansını azaltmaya yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Kalça, kırık, neden, mekanizma, yaşlı hastalar, osteoporoz

Tam Metin (İngilizce)