Olgu Sunumu

Lomber Sempatik Ganglion Bloğu Sonrası Gelişen Osteoporotik Vertebra Kırığı Olgusu

10.4274/tod.galenos.2023.56833

  • Rıdvan Işık
  • Şahin Azizov
  • Savaş Şencan
  • Osman Hakan Gündüz

Gönderim Tarihi: 17.02.2023 Kabul Tarihi: 03.04.2023 Turk J Osteoporos 2023;29(2):130-132

Lomber sempatik ganglion bloğu (LSGB) sonrası osteoporotik vertebra kırığı yaşayan lenfödemli bir hastayı sunuyoruz. Altmış altı yaşında, kadın, serviks kanseri nedeniyle ameliyat olduktan sonra sağ bacağında inatçı lenfödem gelişip konvansiyonel tedavilere dirençli olduğu için LSGB tedavisine başlamayı planladık. Bu nedenle hastaya steroid ve lokal anestezik karışımı ile iki seans LSGB tedavisi yapıldı. İkinci seanstan sonra hastada şiddetli bel ağrısı şikayeti gelişti. Kapsamlı bir anamnez ve fizik muayene yaptıktan sonra, metastaz olasılığını ekarte etmek için kontrastlı manyetik rezonans görüntüleme kullanmaya karar verdik. Uzman bir nöro-radyolog tarafından değerlendirilen kontrastlı manyetik rezonans görüntüleme ile L4 vertebrada osteoporotik fraktür tespit edildi. Anti-osteoporotik ve analjezik ilaçlar, ortez ve egzersizlere başlandıktan sonraki üçüncü ayda hastanın şiddetli ağrıları belirgin olarak azaldı. Bu olgudan yola çıkarak, LSGB’de steroid kullanımının osteoporotik vertebra kırığına yol açabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Bel ağrısı, lenfödem, osteoporotik kırık, sempatik ganglion, steroidler

Tam Metin (İngilizce)