Orijinal Araştırma

Koronavirüs Hastalığı-2019 Pandemisinde; Maske ve Sokağa Çıkma Yasağı Vitamin D Seviyelerini Etkiledi Mi?

10.4274/tod.galenos.2021.09815

  • Serap Satış
  • Alparslan Yetişgin

Gönderim Tarihi: 29.04.2021 Kabul Tarihi: 23.06.2021 Turk J Osteoporos 2021;27(2):109-113

Amaç:

Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) pandemisi sırasında maske takmanın ve sokağa çıkma yasağının kadınlarda D vitamini düzeyleri üzerindeki etkilerini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem:

Bu retrospektif çalışmaya 2017-2020 yılları arasında Nisan ve Mayıs aylarında hastanemizde D vitamini değerlendirmesi yapılan 18-64 yaş arası erişkin kadınlar dahil edildi. D vitamini düzeyleri şu şekilde kategorize edildi: <10 ng/mL (şiddetli eksiklik); 10 ile <20 ng/mL arası (eksiklik); 20 ile 30 ng/mL arası (yetersizlik) ve >30 ng/mL (normal).

Bulgular:

Dokuz yüz yirmi kadından toplam 835’inde (%90,8) D vitamini eksikliği, 463’ünde (%50,3) ciddi D vitamini eksikliği vardı. 2020 yılının Nisan ve Mayıs aylarında (ulusal karantina döneminde), 83 kişiden 74’ünde (%89,2) D vitamini eksikliği vardı. 2017 yılında D vitamini düzeyleri diğer yıllara göre daha yüksek bulundu (p<0,001). D vitamini düzeyleri açısından karantina yılı (2020) ile 2018 ve 2019 yılları arasında anlamlı bir fark yoktu (p>0,05).

Sonuç:

Bulgularımız toplumumuzda D vitamini eksikliği (>%90) ile ilgili ciddi ve acil bir halk sağlığı sorunu olduğunu göstermektedir; ve yaklaşık %50’sinde ciddi eksiklik vardır. Bu sorun, karantina döneminde önceki iki yıla kıyasla farklı değildir.

Anahtar Kelimeler: Koronavirüs 2019, karantina, sokağa çıkma yasağı, maske, vitamin D eksikliği

Tam Metin (İngilizce)