Orijinal Araştırma

İskenderun Halk Eğitim Merkezi Kurslarına Katılan Kadınların Osteoporoz Bilgi Düzeyi ve İlişkili Faktörler

10.4274/tod.galenos.2019.64326

  • Ceren Gezer
  • Ecem Ocak

Gönderim Tarihi: 26.01.2019 Kabul Tarihi: 17.03.2019 Turk J Osteoporos 2019;25(2):58-64

Amaç:

Bu çalışmanın amacı osteoporoz bilgi ve öz-etkililik düzeyleri ile ilişkili faktörlerin değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem:

Çalışma İskenderun Halk Eğitim Merkezi kurslarına katılan 19-60 yaş grubu 419 kadın ile yürütülmüştür. Osteoporoz bilgi düzeyi ölçeği (OKT) ve Osteoporoz öz-etkililik ölçeğini (OSS) kapsayan anket yüz yüze görüşme yöntemi ile uygulanmış, vücut ağırlığı ve boy uzunluğu ölçümleri tekniklerine uygun olarak yapılmıştır

Bulgular:

Toplam OKT puanları yaşı >23 yıl olanlarda ≤23 yıl olanlara kıyasla daha yüksektir. Lisans mezunlarının toplam OKT puanları okuryazarlara kıyasla 12,9 kat daha yüksektir. OSS-egzersiz puanları serbest meslek sahibi kadınlarda ev hanımlarına kıyasla 2,4 kat daha yüksektir. OKT ve OSS toplam puanları, OKT-beslenme ve OSS-kalsiyum, OKT-egzersiz ve OSS-egzersiz puanları arasında ilişki saptanmıştır.

Sonuç:

İskenderun Halk Eğitim Merkezi kurslarına katılan kadınların osteoporoz bilgi ve öz-etkililik düzeyleri düşüktür. Yaş, eğitim düzeyi ve meslek osteoporoz bilgi ve öz-etkililik düzeylerini etkileyen önemli demografik faktörlerdir. Çok merkezli, kalsiyum alım miktarı ve fiziksel aktivite düzeylerinin değerlendirileceği daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, bilgi, öz-etkililik, kadın

Tam Metin (İngilizce)