Olgu Sunumu

İnme Sonrası Osteoporoza Bağlı Komplikasyon Olarak Gelişen Omuz Çıkığı ve Humerus Başı Kırığı: Bir Olgu Sunumu

10.4274/tod.galenos.2022.26234

  • Özgür Zeliha Karaahmet
  • Gülnur Çelik
  • Yasemin Tombak Yıldızkan
  • Ece Ünlü Akyüz

Gönderim Tarihi: 03.04.2022 Kabul Tarihi: 21.04.2022 Turk J Osteoporos 2023;29(1):69-71

Osteoporoz nedeniyle humerus başı kırığı ve omuz ekleminin posterior veya anterior çıkıkları nadirdir. Bilateral omuz kırıklı çıkığı yeniden literatürde yer almaya başlamıştır. Ayrıca, bu lezyonun bir iskemik inmeyi takiben ortaya çıkması, etiyopatogenezinde başka bir yeni unsur gibi görünmektedir. Burada daha önce inme nedeniyle sol hemipleji gelişen bir hastada bilateral omuz kırığı ve çıkığı olgusu sunuldu. Bildiğimiz kadarıyla bu olgu, inme geçirmiş bir hastada osteoporoza bağlı minör travma sonrası gelişen ilk omuz kırıklı çıkığı olgusudur.

Anahtar Kelimeler: Omuz çıkığı, omuz kırığı, hemipleji, osteoporoz

Tam Metin (İngilizce)