Olgu Sunumu

Hemoptizi ile Başvuran Hasta, Hughes-Stovin Sendromlu Bir Olgu

10.4274/tod.galenos.2022.59023

  • Kezban Armağan Alptürker
  • Özgür Akgül

Gönderim Tarihi: 16.11.2022 Kabul Tarihi: 08.12.2022 Turk J Osteoporos 2023;29(2):127-129

Hughes-Stovin sendromu (HSS), pulmoner ve/veya bronşiyal arterlerde tromboflebit ve çoklu anevrizma varlığı olarak tanımlanan, çok nadir görülen bir otoimmün klinik bozukluktur. Patogenezi hala bilinmemektedir, ancak bu sendrom sıklıkla Behçet hastalığının bir varyantı olarak düşünülmektedir. Burada masif hemoptizi nedeniyle başvuran 59 yaşında bir erkek hastayı sunduk. HSS, görüntülemede pulmoner arter anevrizmaları görülmesi ve alt ekstremite tromboz öyküsü temelinde konuldu. İleri yaş bir olguda bu nadir sendromun görülmesi açısından farklılık göstermektedir. Yüksek mortalitesi olan bu sendromda tedavisi hemen başlandığında sonuçlar yüz güldürücü olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hughes-Stovin sendromu, derin ven trombozu, hemoptizi, pulmoner arter anevrizması

Tam Metin (İngilizce)