Olgu Sunumu

Gebelige Bagli Osteoporoz: Olgu Sunumu - Olgu Sunumu

  • Gülriz Özbek
  • Hatice Resorlu
  • Altinay Göksel Karatepe
  • Taciser Kaya
  • Rezzan Günaydin
  • Necla Özer
  • Nesrin Sen

Turk J Osteoporos 2006;12(2):-

Not: 28 Eylül - 2 Ekim 2005 tarihlerinde Antalya’da yapilmis olan 2. Ulusal Osteoporoz Kongresi’nde poster olarak sunulmustur.ÖzetGebelige bagli osteoporoz dogumdan sonra, laktasyon döneminde sirt, bel agrisi ve vertebral fraktürlerle seyredebilen nadir bir durumdur. Ilk kez Nordin ve Roper tarafindan 1955'te tanimlanmistir. Etyoloji ve patogenez tam olarak bilinmemektedir. Önceden varolan osteoporozun gebelikle siddetlenebilecegi, genetik yatkinliktan kaynaklanabilecegi, ya da rastlantisal olabilecegi tartisilmaktadir. Bu çalismada, klinigimizde tani ve tedavisi gerçeklestirilen bir olgudan yola çikarak, konu ile ilgili güncel bilgiler gözden geçirilmistir. (Osteoporoz Dünyasindan 2006; 12 (2): 39-42)Anahtar Kelimeler: Gebelik, osteoporoz, vertebra fraktürüSummaryPregnancy associated osteoporosis is a rare complication manifested with back, low back pain after gestation, or in lactation period. The entity has been first described by Nordin and Roper in 1955. The etiology and pathogenesis has not been thoroughly understood. Preexisting osteoporosis which grows harder in gestation, or genetic tendency and idiosyncrasy have been suggested as etiologic factors. In this article the current literature was reviewed on the basis of a patient diagnosed and treated in our department. (Osteoporoz Dünyasindan 2006; 12 (2): 39-42)Key words: Pregnancy,  osteoporosis, vertebral fracture