Editörden

Editörden

  • Yeşim Kirazlı

Turk J Osteoporos 2023;29(2):0-0

Sevgili Meslektaşlarımız,

Değerli meslektaşlarımıza Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından indekslenen dergimize araştırma makalesi ve olgu sunumları şeklinde çalışmalarını yayınlanmak üzere düzenli olarak ilettikleri için çok teşekkür ederiz.

4-7 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olan Dünya Osteoporoz Kongresi (World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases) sırasında Türkiye, Osteoporoz Derneği Dernekler Köyü’nde bir stand ile temsil edilmiş ve 2022-2023 yıllarında yapılan aktiviteler tanıtılmıştır. Ayrıca standı ziyaret eden osteoporoz hastalığı ile ilgilenen hekim ve sağlık personelinin hastaları değerlendirmede kullandıkları yaşam kalitesi ölçekleri ve risk değerlendirme araçları sorgulanmış ve sonuçlar bu sayıda kısa bir rapor olarak paylaşılmıştır. Bu kongre sırasında dernek başkanımız Prof. Dr. Şansın Tüzün osteoporoz alanında yapmış olduğu çalışmalar nedeniyle ESCEO Medal of Excellence ile ödüllendirilmiştir.

Türkiye Osteoporoz Derneği tarafından osteoporoz, osteoartrit ve kas-iskelet sistemi ağrıları ile ilgili bilgilerimizi güncellemek amacıyla düzenlenen; OSTEOAKADEMİ 2023 Sempozyumu Prof. Dr. Yeşim Gökçe Kutsal başkanlığında 12-14 Haziran 2023 tarihlerinde Crowne Plaza Otel-Kapadokya’da gerçekleşmiştir.

Sempozyumun içeriğinde gerek akademik çalışma ve araştırmalarda gerekse günlük hekimlik uygulamalarında sıklıkla karşılaşılan; “Osteoporozda karmaşık olgular-sorular ve yanıtlar, kas-iskelet ağrısında klinik yaklaşım nasıl olmalı? Nöropatik ağrıya klinik yaklaşımda yeni ne var? Sarkopenide güncelleme-tanım ve değerlendirme, osteoporoz tedavilerinde yenilikler, fiziksel aktivite: Ne kadarı çok? Düşmelerin öngörülmesi ve önlenmesi, osteoporoz ve osteoartritte yaşam kalitesi nasıl değerlendirilmeli? Osteoporoz ve osteoartritte obezite ve kilo kaybı, D vitamini ile kas-iskelet sistemi hastalıkları ilişkisi, osteoartrit tedavilerinde yenilikler, osteoartritte PRP, kök hücre tedavileri, osteoporozda kişiselleştirilmiş yönetim, osteoartritte kişiselleştirilmiş yönetim, osteoporozda sürekli veya aralıklı tedaviler, osteoporotik kırık sonrası yaklaşım nasıl olmalı?” konularına yönelik bir program hazırlanmış, osteoporoz ve osteoartrit yanında ağrıya, yaşam kalitesinde olumsuz etkilenmelere ve iş gücü kaybına neden olan farklı kas-iskelet sistemi sorunlarına da yer verilmiştir. Yüz altmış beş katılımla gerçekleşen OSTEOAKADEMİ 2023 kapsamında 4 ana konferans, 4 tartışmalı yuvarlak masa oturumu, 2 uzmanına danış toplantısı, 5 panel formatında deneyim paylaşımı oturumu, 4 uydu sempozyum yapılmış ve 33 bildiri sunulmuştur.

Siz değerli meslektaşlarımıza çalışmalarınızda kolaylıklar dileyerek, sevgi ve saygılarımı sunarım.

Editör
Prof. Dr. Yeşim Kirazlı