Editörden

Editörden

  • Yeşim Kirazlı

Turk J Osteoporos 2018;24(1):0-0

Değerli Meslektaşlarım,

22-25 Kasım 2018 tarihlerinde Türkiye Osteoporoz Derneği ev sahipliğinde, International Society for Clinical Densitometry (ISCD) ve International Osteoporosis Foundation (IOF) ortak uluslararası kursu yapılacaktır. Kursun uluslararası ismi Osteoporosis: Essentials of Densitometry, Diagnosis and Management olup, kemik dansitometri bilgisi ile ilgili en yeni teknoloji ve bilgileri içerir. Aynı zamanda osteoporoz tedavisi ile ilgili bilgiler de sunulacaktır. Bu kursun sonunda arzu edenler online olarak sınava girip, uluslararası bir sertifika alabilecektir. Bu kurs ile birleştirilecek Osteoporoz Tedavisinde Güncellemeler Sempozyumu’nda da osteoporoz tedavisindeki son gelişmeler paylaşılacaktır.

Bu kurs çok değerli üç konuşmacı tarafından verilecektir. Prof. Dr. John Carey ISCD bir önceki dönem başkanıdır. Dr. Basel Masri IOF Board üyesidir. Prof. Dr. Didier Hans ise ISCD geçmiş dönem başkanlarından olup, osteoporoz değerlendirmesinde son yıllardaki en güncel konu olan Trabeküler Kemik Skoru’nu bulan ve geliştiren kişi olup, kurs sırasında bu konu ile ilgili detaylı bilgi kendisi tarafından verilecektir.

Ülkemizde osteoporoz tanı ve tedavisi ile ilgilenen hekimlerimiz için çok önemli bir fırsat olan sertifikalı bu kursa ve sempozyumumuza katılımınızı bekler, sevgi ve saygılarımı sunarım.

Editör
Prof. Dr. Yeşim Kirazlı