Orijinal Araştırma

Diz Osteoartriti Egzersizlerinde Hastalara Bilgi Kaynağı Olarak YouTube

10.4274/tod.galenos.2021.48569

  • Fatih Bağcıer
  • Elem Yorulmaz
  • Mustafa Hüseyin Temel

Gönderim Tarihi: 11.08.2020 Kabul Tarihi: 21.01.2021 Turk J Osteoporos 2021;27(3):133-139

Amaç:

Egzersiz diz osteoartritinde (OA) en önemli tedavi yaklaşımıdır. Bu çalışma, YouTube platformunda bulunan diz OA tedavisi ile ilgili egzersizlerin kalite ve güvenilirliğini analiz etmeyi ve literatürde popülerliği olan bu alana katkı sağlamayı amaçlamıştır.

Gereç ve Yöntem:

“Knee osteoarthritis exercises”, “knee osteoarthritis rehabilitation”, “knee osteoarthritis physiotherapy” ve “knee osteoarthritis physical therapy” anahtar kelimeleri 3 Nisan 2020 tarihinde YouTube’da arandı. Videoların kalitesi global kalite skalası ile değerlendirildi ve yüksek, orta ve düşük kalite olmak üzere gruplandırıldı. Videoların güvenilirliği modifiye DISCERN skoru ile değerlendirildi. Video kaynağı, yüklenme tarihi, izlenme sayısı, beğeni ve beğenilmeme parametreleri dökümente edildi. Bu parametreler gruplar arasında karşılaştırıldı.

Bulgular:

İncelenen 130 videodan %46,2’si (n=60) yüksek kaliteli idi ve bu videoların %38,3’i (n=23) doktor olmayan sağlık personeli tarafından yüklenmişti. Doktorların yüklediği hiçbir video düşük kaliteli olarak değerlendirilmedi. Yüksek kaliteli videoların orta ve düşük kaliteli videolara göre daha yakın tarihlerde yüklendiği görüldü (p<0,05). Ayrıca video süreleri yüksek kaliteli videolarda orta ve düşük kaliteli videolara göre daha uzundu (p<0,05). Modifiye DISCERN skorları yüksek kaliteli video grubunda orta ve düşük kaliteli video grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek bulundu (p<0,05).

Sonuç:

Diz OA tedavisi ile ilgili egzersiz videolarında YouTube kaliteli ve güvenilir içeriğe sahip bir kaynak olarak değerlendirilebilir. Yüksek kaliteli videoları üretme potansiyeli en yüksek grup olan doktorlar daha fazla video üretmeleri için teşvik edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Diz osteoartriti, YouTube, egzersiz

Tam Metin (İngilizce)