Orijinal Araştırma

COVİD-19 Pandemisinin Osteoporoz Hastaları Üzerine Etkisi

10.4274/tod.galenos.2023.16443

  • Gülnur Taşcı Bozbaş
  • Musa Dönmez
  • İmran Kurt Ömürlü
  • Gülcan Gürer

Gönderim Tarihi: 08.06.2023 Kabul Tarihi: 11.09.2023 Turk J Osteoporos 2023;29(3):137-142

Amaç:

Osteoporoz metabolik kemik hastalıklarının en sık görülen şekli olup, ciddi mortalite ve morbiditeye sebep olabilmektedir. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hastalığı-2019 (COVİD-19) pandemisi sokağa çıkma yasağı, karantina uygulamaları ve hastanelerdeki sağlık hizmetlerinde değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Çalışmamızda pandemi döneminin osteoporoz hastalarımız üzerine olan etkisini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

20 Temmuz-20 Ekim 2020 tarihleri arasında polikliniğe başvuran daha önceden osteoporoz tanısı almış 92 postmenapozal kadın hasta çalışmaya alındı. Hastaların demografik özelliklerinin yanı sıra; osteoporoz süreleri, kullandıkları osteoporoz ilaçlar ve pandemi dönemi tedaviyi aksatma durumları ve nedenleri sorgulandı. Bunun yanı sıra pandemi öncesi ve pandemi döneminde kırık öyküleri, düşme sıklıkları ve egzersiz durumları değerlendirildi.

Bulgular:

Çalışmaya alınan 92 osteoporoz hastasının yaş ortalaması 61±8 idi. Pandemi öncesi hastaların %10,9’u egzersiz yapmaktaydı ve bunların %87,5’i pandemi döneminde egzersizi bıraktığını ya da azalttığını ifade etti. Pandemi öncesi hastaların %20,7’si, pandemi döneminde ise %17,4’ünün düşme öyküsü mevcuttu (p>0,05). Hastaların osteoporoz tedavisini aksatma durumu incelendiğinde; birinin ilacı temin edemediği için, birinin gerekli tetkikleri yaptıramadığı için, beşinin kısıtlamalar nedeniyle evden çıkamadığı için tedavisini aksattığı saptandı. Tedaviyi aksatma durumunun yaşadığı yer ya da bilgi düzeyi ile ilişkisinin olmadığı görüldü (p>0,05).

Sonuç:

Çalışmamız COVİD-19 pandemi döneminin osteoporoz hastalarının gerek ilaç devamlılıklarını, gerekse egzersiz düzeylerini olumsuz etkilediğini gösterdi. Olası benzer durumlarda alınan tedbirlere ilave ek önlemlerin alınmasının faydalı olacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: COVİD-19, osteoporoz, osteoporoz tedavisi

Tam Metin (İngilizce)