Bilimsel Mektup

Ankilozan Spondilitli Hastalarda Uyku Kalitesi

10.4274/tod.galenos.2023.33154

  • Ece Çınar
  • Duygu Kerim
  • Yeşim Kirazlı

Gönderim Tarihi: 22.12.2023 Kabul Tarihi: 25.12.2023 Turk J Osteoporos 2023;29(3):182-183

Ankilozan spondilitin (AS) karakteristik özelliklerinden olan kronik ağrı, enflamasyon, fonksiyon kaybı, immobilizasyon ve sistemik tutulumların uyku problemlerine de yol açabileceği öne sürülmüştür. AS hastalarının neredeyse %70-90’ı arasında bir oranda uyku sorunlarının görüldüğü bildirilmiştir. Hem klinik hem de akademik amaçla uyku kalitesini ve uyku süresini ölçmeyi amaçlayan pek çok ölçek mevcuttur. Bizler, 70 AS hastasında bir pilot çalışma yaparak her gönüllüden uyku kalitesini değerlendiren tek bir soruyu yanıtlamasını istedik. Bu soru Hamilton Anksiyete skalasının uykuyu değerlendiren 4. sorusundan alınmış olup bireyden uyku kalitesini 0 ile 4 arasında puanlaması istenir, 0 puan hiç uyku sorunu yok anlamına gelirken, 4 puan çok şiddetli uyku sorunu anlamı taşır. Hastalarımız bu soruyu doğru bir şekilde anlamış ve hızlı bir şekilde yanıtlamışlardır ve rutin klinik hizmetlerinde bir yavaşlama yaşanmamıştır. Hastalarımızın neredeyse %90’ı farklı düzeylerde uyku bozukluğu ile uyumlu yanıt vermiştir. Uyku bozukluğu düzeyi ile Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivite indeksi skoru arasında da anlamlı korelasyon saptanmıştır (p<0,05, r=0,34). Klinik ortamda uyku kalitesini değerlendirmek çok vakit almamaktadır ve hastaların hem fiziksel hem de mental iyilik durumu hakkında bilgi vermesi açısından değerlidir.

Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, ağrı, uyku kalitesi

Tam Metin (İngilizce)